Приемно време:
Всеки понеделник 16:00 – 17:00 ч.
Район Витоша, ул. Слънце №2
с предварително записване на: priemnа@spasisofia.org

Защо влизам в битката за София?

Моята лична кауза е дъщеря ми да живее в чист и зелен град, в който с удоволствие да отглежда децата си. Ангажираността ми е основно свързана с екологичните проблеми, в частност отпадъци и чист въздух. Искам София да бъде лидер по отношение управление на отпадъците и другите градове да взимат пример от нея като се въведе принципът „Замърсителят плаща“, както и се развият ефективни процеси по оползотворяване на всеки поток отпадък от домакинствата и бизнеса.

Какво искам да променя?

Ще работя активно за въвеждане на справедлив подход при калкулиране на такса „битов отпадък“ и подмяна на контейнерите. Премахване на незаконните сметища и справяне с проблема със запълващите се депа, който е силно подценяван, а размерите му вече са колосални. Ще работя и над това София да стане лидер като въведе амбициозни мерки за подобряване качеството на въздуха – въвеждане на нискоемисионна зона и ефективен механизъм с оперативни мерки за по-чист въздух.

Коя съм аз…

Майка на двегодишно момиченце. Еколог по професия, но и по душа – опитвам се моите действия в ежедневието максимално да не пречат на природата. Работила съм като експерт в Комисията по околна среда и води към Народното събрание. Лидер на екип Екология в Спаси София.