Освен амортизирана и липсваща, инфраструктурата в София е предпоставка за пътни инциденти. Членовете на експертните съвети, определящи как ще изглежда транспортната инфраструктура, често са проводници на отречената преди 50 години практика за абсолютна приоритизация на автомобила в града. В резултат София има широки улици и тесни тротоари, пешеходни пътеки, свършващи в препятствия, много конфликтни кръстовища и лоша организация на движението. Дори при цялостни и скъпоструващи реконструкции не се предвиждат подобрения за пешеходците, градския транспорт, колите и велосипедистите, а се преповтарят съществуващите положения. Споделяйки философията на Визия Нула (Vision Zero), имаща за цел да сведе жертвите по пътищата до нула, ще работим за безопасни  улици в София, за да ограничим създадения досега хаос, насърчаващ конфликтите и нетолерантното поведение на пътя.

В София в момента 8 от 10 загинали по улиците са пешеходци или велосипедисти.

Въпреки непрекъснатото говорене за „войната по пътищата“, по отношение на пътната инфраструктура и пътната безопасност, София има крещяща нужда от въвеждане на редица мерки и подобрения в тази посока. Липсата на адекватна реакция и контрол доведе до тежките инциденти през последните години и положението, в което се намираме в момента – некачествено строителство, ремонт на ремонтите, множество ненаказани нарушители, участъци с концентрация на ПТП, чувство за безнаказаност у водачите и куп други проблеми. 

Безопасността за всички участници в движението е наш основен приоритет и водещ принцип, както при ремонт на съществуващите улици, така и при изграждането на нови такива. По този начин не само ще намалим жертвите и инцидентите по пътя, но ще предоставим и истинска алтернатива за придвижване в града, с фокус върху устойчиви форми като градски транспорт, пешеходно и велосипедно движение. Намалявайки задръстванията и замърсяването на въздуха, ще подобрим физическото здраве на хората и ще намалим ежедневния стрес, който съпътства всички ни. По-безопасните улици са ключ към подобряване на градската среда и превръщането на София в приятно място за живеене.

Целим нула жертви на пътя и преход от лични автомобили към по-екологични форми на пътуване, каквито са градският транспорт, споделените пътувания и велосипедите.

При сравнение на българската столица София с Виена – градът с най-високо качество на живот в света, се вижда, че заради липсата на истински алтернативи, жителите на София са твърде зависими от личните си автомобили.

Ние от Спаси София ще продължим да работим с доказали се български и чуждестранни експерти в сферата на проектиране, одит по пътна безопасност, изграждане и управление на модерна и сигурна инфраструктура. Ще потърсим опита и съветите на побратимени градове като Берлин, Прага и Варшава, където вече имаме стабилни контакти с експерти и ръководители на транспортните оператори и администрации. Ще приложим цялата палитра от възможни решения и мерки като изграждане на повдигнати кръстовища, пешеходни острови, тротоарни уширения, постоянна поддръжка на цялата пътна инфраструктура – маркировка, пътни знаци, ограничителни системи за пътища и други.

Същевременно, ще въведем „Зона 30“ и ще подобрим безопасността при пешеходните пътеки и, особено на критични точки около училища, болници, паркове, както при прави и дълги пътни участъци и места с намалена видимост.

Като стратегически приоритет, в унисон със световни тенденции в градската мобилност и пътна безопасност, се стремим постепенно да променим и подобрим начина на придвижване в София.