Обединяването на две или повече общини в съвместните им усилия за популяризиране и развитие на туристическия потенциал е успешен модел, даващ добри резултати на много места в света. Когато участващите общини мобилизират ресурсите и споделят финансирането, могат да разкрият нови възможности за туризъм, както и ще се увеличи икономическият и социален растеж.

За подобряване на атрактивността на туристическия продукт на София и удължаване на престоя на туристите ще бъдем инициатор и водещ партньор при изготвянето на общ продукт за чуждите туристи, заедно с други общини в страната.

Предлагаме в него, заедно със София, да се включат и други посещавани дестинации в България като Пловдив, Велико Търново, Копривщица, Рилския манастир и др.

Ще изработим интегрирана стратегия за туристическото позициониране на всички включили се общини, както и ще обвържем най-посещаваните атракции в единен маршрут, маркетингова кампания, мобилно приложение, организирани турове и т.н.

Този подход успешно работи между Хърватия и Словения например и допринася за увеличаване на продължителността на престоя, приходите и туристическия имидж. В България успешен пример можем да дадем с междуобщинското сътрудничество между трите общини Севлиево, Летница и Ловеч, които се обединяват в сдружение с нестопанска цел, заедно с още 9 села, за оживяването, развитието и популяризирането на защитена зона „Деветашко  плато“ и превръщането ѝ в атрактивно място за отдих и туризъм. С помощта на финансиращи  програми се създават  центрове  за  информация  и  услуги  в  деветте  села,  както  и  се  насърчава развитие  на  устойчив  туризъм  в  региона.

Модерната туристическа инфраструктура – разработените  пътеки,  места  за наблюдение  на  птици,  места  за  отдих и др. в защитената зона са само част от ползите за трите участващи общини. За популяризиране на Деветашкото плато се изработва уебсайт на сдружението с информация  за  възможностите  за  туризъм  в  региона, а оживяването на деветте села  и  намаляване  на  социалните различия в посока на устойчиво развитие са повече от видими.