В Столична община съществуват девет общински културни института (ОКИ) и три регионални културни института (РКИ), но към момента няма единна визия и стратегия за включването им в осъществяването на целите на общинските културни политики.

Ще работим усилено за развитието и популяризирането на дейността им, като ще се погрижим прилежащите към тях пространства да станат достъпни за творчески колективи от местните общности.

Така този ценен актив на столичната културна среда ще може да допринася по-пълноценно за развитието на кварталната сцена и публика, като в същото време институтите ще могат да запазят своята относителна независимост в управлението и програмирането.

Ще създадем целево звено в Дирекция „Култура“, занимаващо се с развитието и популяризирането на дейността на ОКИ и РКИ. Също така ще създадем дигитална карта на културните институти и обекти, която да улесни тяхната разпознаваемост и достъпност. Този инструмент ще бъде подкрепен от засилена кампания за популяризиране на ОКИ и РКИ и услугите, които те предлагат.