Столичният инспекторат е основната контролна структура на общината. Поради липса на достатъчно капацитет и недобре формулирани правомощия, в момента тя не работи ефективно и резултатът е видим за всички – стотици нерегламентирани сметища и замърсяващи строежи по кварталите. 

Реформата на Инспектората, която предлагаме, предвижда структурни промени, които значително да увеличат качеството на градската среда в София и спазването на условията, заложени в договори и нормативни документи. Приоритет на новосъздадените съвместни екипи на служители между Столичен инспекторат и Общинска полиция ще бъде екологията и околната среда, като тук се включват както контрол върху сметопочистващите фирми, така и върху нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от страна на граждани и юридически лица. Контролът на строително-ремонтните дейности също ще бъде фокус на институцията.

Ще се обръща сериозно внимание на почистването на техниката, излизаща от строителните обекти и ще се противодейства на съпътстващото строежите шумово замърсяване. 

Не на последно място, Столичен инспекторат ще упражнява контрол върху дейности, които влошават качеството на атмосферния въздух в града. Така например наличието на катализатори и филтри за пречистване на изгорелите газове от всеки автомобил ще бъде стриктно следено, за да сме сигурни, че отговорните институции си вършат правилно работата и контролират този процес, а горенето на всякакъв материал с цел отопление през зимата няма да бъде толерирано. 

Няма полза от добре написани законодателни текстове, ако те не се спазват. Затова ние от Спаси София смятаме, че повишаването на контрола значително ще подобри качеството на градската среда, а и на нашето здраве.