Голяма част от заложените от десетки години в Общия устройствен план връзки между отделните квартали все още липсват. Това принуждава водачите да обикалят (нерядко през центъра на града), за да достигнат съседен квартал, което генерира значителен паразитен и транзитен трафик, увеличавайки времето за пътуване и вредните емисии във въздуха. Без тези директни междуквартални връзки схемата на градския транспорт е неефективна и не обслужва реалните транспортни нужди.

Осигуряването на преки и бързи връзки между съседни квартали, както и завършването на липсващи основни квартални улици, ще позволи да се осъществи реорганизация на градския транспорт, спестяваща на пътуващите между тези квартали преминаване през центъра.

За междукварталните връзки са нужни подробни инвестиционни проекти, на база на които да се изработи план за отчуждение и да се осигури финансиране. В капиталовата си програма до момента Столична община ежегодно заделя средства за реализирането на голяма част от тези проекти, но без да включва средства за отчуждаването на имотите, през които трябва да преминат тези градски артерии. Това води до значително забавяне на изпълнението на проектите, както и лошо изпълнена капиталова програма.

За да бъде решен този проблем, ще осигурим средства и ще ги заложим в инвестиционната програма на общината с ясен план за реализиране, включващ етапност с всички необходими процедури, така че в рамките на следващите 4 години целите, които Столична община сама си е поставила в редица стратегически документи, да бъдат изпълнени. Ще насочим ресурса и инвестициите към завършване и разширяване на ринговите булеварди, които да разполагат със съвременна инфраструктура, включваща широки и озеленени тротоари, велосипедни алеи и обособени трамвайни трасета. Други междуквартални връзки, за които ще работим, са:

  • ж.к. Манастирски ливади-изток – ж.к. Гоце Делчев: довършване на улиците Костенски водопад и Васил Стефанов с ново автобусно обръщало;
  • кв. Модерно предградие – ж.к. Св. Троица: изграждане на ул. Връх Манчо и продължение на ул. Кукуш до ул. Адам Мицкевич с резервиране на зелен остров за бъдещо изграждане на трамвайно трасе;
  • Центъра – ж.к. Хаджи Димитър: изграждане на ул. Владайска река от пл. Сточна гара до ул. Резбарска.