В момента в София съществува т.нар. Граждански бюджет под формата на програмата „София избира“, но за съжаление, размерът му е силно ограничен – само 1 млн. лв., което е нищожно с оглед на огромния местен бюджет.

Ние ще развием тази програма, като приложим изпитаните и работещи европейски практики и увеличим гражданския бюджет на 2,5% от собствените приходи на общината или до около 20,5 млн. лв.

Осъзнавайки, че този ресурс надхвърля многократно досегашните средства, отделяни за предложения от гражданите, смятаме, че този нов подход ще овласти софиянци и ще ги стимулира активно да участват в политическия живот на града, като гласуват за проекти, които да подобряват средата им.

Събирането на предложения за проектите ще започва в началото на лятото, като ще разработим приобщаващ механизъм, позволяващ на всеки да включи свой проект. За идеите, идващи от граждани, нямащи възможност или експертиза да ги илюстрират или развият отвъд текстова форма, ще търсим сътрудничество с университети и неправителствени организации, които да развият концепцията, за да има тя равен шанс и да бъде разгледана от гражданите подобаващо. 

Ще въведем механизъм на гласуване за определянето на победителите, които да бъдат финансирани, като ще търсим и баланс на избора така, че всички райони и населени места в общината да имат равен шанс да получат реализиран проект. Успоредно с периода за гласуване, ще провеждаме обществени дискусии за обсъждане на проектите, като цялата им документация ще е налична в онлайн платформа.