Двусменният режим датира от втората половина на миналия век, въведен като временна мярка. Повечето успешни образователни системи се базират на сутрешни учебни часове, а следобед учениците избират измежду различни извънкласни дейности. Така училището се превръща в желано и предпочитано място от учениците.

Следобедната смяна доказано води до проблеми със съня, повишаване на вредните хранителни навици, понижаване на мотивацията и резултатите от обучението, а придвижването от училище до дома през тъмната част от денонощието увеличава рисковете от инциденти за най-малките софиянци. Също така, следобедните задължителни учебни часове и сутрешната самоподготовка лишават децата от възможността да спортуват и да посещават занимания, свързани с интересите им, изкуството и културата, които често започват преди или веднага след приключване на учебния им ден.

Училището не следва да е само и единствено място за учебни часове, а средище на интереси, забава и личностно развитие. 

Затова си поставяме като основна цел преминаването на всички ученици в една учебна смяна, както е залегнало и като изискване в Закона за предучилищно и училищно образование. 

Предвид нуждата на по-големите деца от допълнително време за сън сутрин, породена от циркадния им ритъм, каращ ги да заспиват по-късно, предвиждаме учебните занятия да започват след 08:00 часа сутринта и да приключват до 14:00 часа.

Към настоящия момент в София от над 170 общински училища едва около половината са въвели едносменен режим. За да ускорим прехода към едносменен режим ще направим оценка, ще проведем инвестиционното проектиране и ще разработим строителна програма за нужните разширения на материалната база за всяко училище в Столична община, за да се възползваме от всички възможни канали за финансиране. В краткосрочен план, ще разработим план-прием, съобразен с броя на децата в прилежащия район и възможностите на материалната база.