Столицата ни е заобиколена от планини, предлагащи чудесни, но недостатъчно развити възможности за отдих и спорт. На разположение са полски и горски пътища и пътеки, които софиянци и гости на столицата откриват сами или с помощта на информация от интернет. Липсва централизирана инициатива за популяризиране на планините Люлин, Стара планина и Плана. Като добра практика трябва да се отбележи популяризирането на дестинацията Софийска Света гора, макар информационното обезпечаване, транспортните връзки и поддръжката на маркировка на терен да остават недостатъчни. 

Въпреки липсата на ясно определена политика за насочване на туристически поток към тези планини, благодарение на инициативи на районните администрации и кметствата, а и на спортни клубове и неправителствени организации, някои дестинации в Стара планина вече се оформят като традиционни места за различни прояви.

Така например склоновете над с. Локорско се оказват интересни за планинско спускане с велосипеди, като формални и неформални клубове поддържат пътеки и организират състезания. Такива възможности предоставят старопланинските склонове и над с. Кремиковци и с. Войнеговци. Пътищата и пътеките, свързващи манастирите са подходящи за пешеходен и велосипеден туризъм, както и за спортно бягане. Чудесен рок фестивал – THE WRONG FEST намери мястото си за няколко поредни години край с. Войнеговци. Любителите на кросови мотори и АТВ също активно посещават планините. От всички тези възможности засега се възползват единствено най-любопитните и най-запалени туристи. Териториите са слабо натоварени с туристически поток, като фактор за това е липсата на информация и недостатъчно добрият достъп с градски транспорт. 

Убедени сме, че Столична община може да насочи ресурси за организационни мерки и поддръжка на пътища и пътеки, заедно с кметствата и държавните горски стопанства. 

Осигуряването на пешеходни и велосипедни маршрути, свързващи София с тези ценни и слънчеви крайградски територии, има потенциала да увеличи в пъти достъпа на гражданите до места за отдих и спорт, особено за жителите на северните квартали. 

Повече коли на градския транспорт в почивни и празнични дни, въвеждане на багажници за велосипеди на някои от автобусните линии, повече информационни табла и маркировка при началните точки за достъп до маршрутите са мерки, които са в рамките на възможностите на бюджета на Столичната община и които ще реализираме бързо. Така гражданите ще могат да се възползват от ресурсите на всичките околни планини.