Малко са столиците в света, които могат да се похвалят с факта, че са заобиколени от цели пет планини. Това са Витоша, Плана, Софийската планина, Люлин и Лозенската планина. От всички тези планини една изпъква най-много с нейната величественост, а именно Витоша. Витоша е четвъртата по височина планина в България, разполага с огромно растително богатство, уникални каменни реки, изобилие на води и подводни пещери. Витоша и нейната близост до София правят планината от огромно значение за оформянето на града и неговото развитие. Тя е безценно природно богатство, което трябва да се пази, но и да се развива и управлява по начин, който предполага баланс между интереса на гражданите и устойчивото ползване на ресурсите на Природния парк Витоша. 

В момента наличните управленски, човешки и финансови ресурси обаче не стигат, за да може Паркът да бъде обслужван и поддържан така, както отговаря за една столица. Достъпът до планината е затруднен, лифтовете са занемарени, ски зоната не функционира с пълния капацитет, туристическите зони и инфраструктура са запуснати.  

Затова ще работим активно с институциите, които са компетентни за поддръжката на парка, както и с природозащитни организации, за подобряване на условията за работа и покачване на управленския ресурс с цел осигуряване на дългосрочна качествена услуга за гражданите.

Време е да се възползваме от пълния потенциал на планината и да дадем шанс на Витоша да бъде пълноценна дестинация за отдих.