Събирани в продължение на месеци исторически данни позволяват анализ на състоянието на системи и сравнение с минали периоди. На първо място историческите данни ще ни послужат за решаване на системни проблеми и оптимизиране на съществуващи градски процеси. Например данни за популярността на автомобилни маршрути и данни за прекачване от една градска линия на друга определят къде има най-силна нужда от нови линии на градския транспорт.

София има да наваксва в много направления и

за да гарантираме, че мерките, които прилагаме, движат града в правилната посока, ще разработим набор от индикатори за развитието на града.

Те трябва да са измерими, стабилни и да съответстват с изпълнението на визията за управление на града. Важно е, също така, да ги отчитаме често – поне на месечна база, за да имаме възможност за бърза реакция при регресии.

С дефинирани индикатори, София може най-накрая да постави пред себе си цели, които отчитат истинско развитие. Вместо безсмислено попълване на дадена квота, ще можем да се концентрираме върху проекти, които имат реално отношение към качеството на живот.

Данните в реално време ще ни дадат възможност да взимаме автоматизирани, „умни“ решения – например автоматично пускане за продажба на зелени билети за градския транспорт и информиране на гражданите при влошаване качеството на въздуха или автоматично регулиране на фазите на светофарите в зависимост от потока на трафика.