Повечето основни квартални улици се намират в тежко състояние. Тротоарите, там където изобщо съществуват, са непроходими и неравни, пътната настилка е деформирана, спирковите навеси често липсват, осветлението е недостатъчно, озеленяването – занемарено, а кофите за смет – разхвърляни по лентите за движение. Тези улици са изключително важни, тъй като се ползват за връзка с учебни и здравни заведения, пазари, молове и паркове. Затова ще отделим достатъчно средства за ремонт, преосмисляне и подобряване на движението за всички.

Освен нов асфалт и осветление, ще изградим и равни тротоари с богато озеленяване, както и удобни спирки.

В синхрон с действащите разпоредби, разпределението на публичното пространство на част от улиците ще бъде преосмислено –  ще бъдат разширени или ще бъдат обособени места за паркиране, с което ще се подобри движението. Навсякъде, където е възможно и планирано, ще започнем изграждане на трамвайна или тролейбусна мрежа за осигуряване на повече транспортни връзки чрез екологичен градски транспорт.