Като най-развития град в България, София е място на големи неравенства – концентрация на много богати, но и на много бедни. Всеки ден виждаме просещи хора, бездомни, ровещи по кофите, бедни пенсионери, деца и младежи без бъдеще. От Спаси София вярваме, че едно общество е толкова силно, колкото са силни най-слабите му членове. Затова, за да бъде София проспериращ град за всички, искаме да развием редица социални политики, които да въведат в страната иновативни практики в помощ на хората.

Местната власт редовно се сблъсква с предизвикателства на обществената политика, които не са ограничени до един конкретен сектор, а са по-скоро междусекторни по природа. През последните десетилетия се оказа, че възникването на сложни политически казуси като тези, свързани със социалната несправедливост, са трудни за решаване, тъй като те включват сложни взаимозависимости и надминават съществуващите области на политиката.

Осъзнавайки комплексността на проблемите и решенията, свързани със социалното развитие на нашето общество, ще създадем пост към заместник-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, който интердисциплинарно да координира различните дейности на Столична община, свързани със социалните политики, засягащи изолирани общности и уязвими групи. 

Координацията ще е от съществено значение за ефективното предоставяне на множество услуги и гарантирането, че политиките се изпълняват правилно.