По-красив град с нови подземни контейнери и еднотипни паркови кошчета

В много европейски, а вече и в български градове подземните контейнери стават все по-масови. За съжаление, досегашният кмет не припознава тази мярка за подобряване на градската среда. Двата контейнера на ул. Солунска стояха неизползваеми с години, а няколкото нови, които се поставиха, са крайно недостатъчни. Целта ни е осезаемо да разширим мрежата от подземни контейнери за отпадъци, включително и такива за разделно събиране.

След анализ и оценка на съвместимостта със Стандартите за красива градска среда,

ще предложим и осъществим програма за изграждане на съоръженията, започвайки от централната градска част – в рамките на бул. Христо Ботев, по бул. Патриарх Евтимий, бул. Васил Левски и ул. Георги С. Раковски, както и при всяка предстояща реконструкция на централни улици и булеварди.

По този начин ще освободим пътните платна, тротоарите, спирките и велосипедните алеи от хаотично разхвърлени контейнери, ще подобрим визията на градската среда, ще ограничим неприятната миризма и достъпа до отпадъка. Възнамеряваме да построим такива контейнери във вторичните градски центрове в кварталите – около пазари, по натоварени пешеходни маршрути, кварталните площади и т.н. Целта ни е хората да се чувстват уютно на мястото, на което живеят.

Улични кошчета

Важен фактор за чистотата и подредената визия на един град е наличието на малки кошчета, особено в зоните с интензивно пешеходно движение: около спирки, училища и обществени сгради, в паркове, градинки, междублокови пространства. Наличните в София в момента са недостатъчни, а там, където ги има, често са в лошо състояние.

Улични кошчета в Сеул

Стъпвайки върху единния стандарт за красива градска среда, поетапно ще започнем подмяната на съществуващите и поставянето на хиляди нови кошчета на удобни за хората места. Вярваме, че общината трябва да създава възможности на гражданите да изхвърлят разделно отпадъците си и затова ще предложим още една такава чрез поставянето на трицветни паркови и улични кошчета. 

Контейнери за биомаса

Съществена част от битовите отпадъци са биоразградими, например листа, клони и хранителни остатъци. За съжаление местата за тяхното изхвърляне са малко или в повечето райони изцяло липсват. По този начин общината се отказва от възможността да превръща биоразградимия отпадък в компост, който да използва за наторяване на паркови пространства или за продажба.

През 2019 г. Столична община започва пилотен проект в кв. „Надежда“, обособявайки пет „зелени острова“ – заградено пространство с контейнери за разделно събиране на отпадъците, включително и кафяви такива за биоразградими. Достъп до островите имат само живущите в сградите, за чието използване са предназначени. Въпреки положителния отзвук, в края на 2022 г. общината разширява проекта едва с още 10 острова в кварталите „Надежда“ и „Овча купел“.

Убедени сме в ефективността на този подход, затова сме решени да увеличим значително броя на клетките за контейнери, включвайки и кафяви такива, и в други квартали на София. Наясно сме, че зад успеха на всеки проект стои добрата информационна кампания. Затова чрез различни активности ще насърчим разделното изхвърляне и на биоразградими отпадъци.