Задълбочаващите се климатични промени изострят проблемите с количеството и достъпа до питейната вода и тя ще става все по-ценен ресурс. През лятото, когато температурите са опасно високи, е изключително важно да бъдем хидратирани. Вместо общински кампании за раздаване на бутилирана вода, градът може да осигури адекватен брой работещи чешми. Вместо софиянци да имат равен достъп до вода, софиянци са принудени да купуват пластмасови бутилки или ако не могат да си го позволят – стоят жадни.

В координация с районните кметове ще разработим пълен списък на съществуващите, но неработещи чешми и ще осигурим необходимия ресурс за техния ремонт и поддръжка.

Нещо повече, след идентифицирането на подходящите места, ще изготвим програма за последователно изграждане на нови чешми, предимно в парковете, градините и в близост до основните пешеходни коридори и обществени сгради.

Искаме София да е приятен град, използващ ресурсите си разумно и в полза на гражданите. Северният склон на Витоша захранва Софийското поле с безценни залежи на термални, подпочвени и речни води. Едно от най-значимите богатства на София в този смисъл са минералните извори, но внушителният дебит от 500 литра на секунда остава неизползван.

Ще осигурим свободен достъп до всички годни за пиене минерални извори, като възстановим съществуващите чешми и ще построим нови, където е възможно.

Вродената връзка на човека с водата е причината да сме винаги привлечени от нейното присъствие – свързваме я с живот, прохлада, спокойствие. Наличието на фонтани и водни тела в градската среда е важно не само заради естетичните им качества, но и заради благоприятното им въздействие – те правят средата по-динамична и привлекателна. Смятаме, че в София трябва да има повече представителни и модерни фонтани, обвързани с пълните реконструкции на централни и знакови места – както в парковете и градините, така и по площадите и пред институциите. Архитектурен конкурс за нови фонтани, вдъхновени от класическите такива на предвоенна София, ще реши вида и локациите им.

На мястото на демонтирания злополучен фонтан на бул.Витоша ще изградим нов сух фонтан, който да разнообразява и допълва градската среда по пешеходната улица. 

В План за София сме включили и възстановяването на фонтана и прилежащите езерца, намиращи се в Княжеската градина и връщането на блясъка на фонтана в градина Буката.

Намерението ни е поетапно да ремонтираме съществуващите и създадем нови водни площи и в останалите големи паркове. Сред приоритетите ни за повече водни площи е възстановяването на парк Лебеда с езерото му в ж.к. Западен парк. През годините той бе превърнат в руина. Съществена пречка пред възстановяването на “Лебедово езеро” е нуждата общината да придобие изоставения ресторант и да го възстанови в оригиналната му функция. Ще потърсим възможности за публично-частно партньорство, за да замразим процеса и централното за ж.к. Западен парк пространство да придобие нормален вид.

Поддържането на здравословна и хигиенична среда е невъзможно без обществени тоалетни около посещавани пространства. Считаме, че функциониращите към момента градски тоалетни в София са недостатъчни, а има и много построени и изоставени такива. За да решим този проблем,

предлагаме изграждането на нови и общодостъпни тоалетни с оптимално ползване на вода и с естетически изглед, съобразен с околната им среда.

Там където няма изграден достъп до вода и канализация, вместо химически, ще бъдат поставени тоалетни на компостиращ принцип, изградени с естествени материали, които позволяват лесна поддръжка и имат приветлив характер.