Общинският бюджет е основният финансов инструмент, който служи за осъществяване на политиките на администрацията, за разрешаване на текущи потребности, както и за създаване на ресурс за постигането на дългосрочни цели.

При формирането на бюджета на Столична община ще прекратим досегашната порочна практика на управляващите задкулисно да определят целите на бюджета, както и да свеждат до минимум възможността за участие на гражданите в неговото изготвяне.

През изминалите години бюджетът на Столична община постоянно растеше, като за 2022 г. той надхвърли рекордните 2,1 млрд. лв. Въпреки постоянното увеличаване на финансовите ресурси на общината, реална промяна в качеството на живот на софиянци така и не се забеляза. Основен проблем в бюджета на София е, че собствените приходи са сравнително ниски. За последната година са само 42,6% от общия бюджет, което ни прави много зависими от държавните делегирани средства, както и средствата по оперативните програми.

Нашата визия за бъдещето на столичния бюджет е той да бъде управляван ефективно и прозрачно, като се оптимизират разходните пера и се повишат собствените приходи, което да позволи столицата да определя свой курс на действие, независим от външни финансови ресурси. За нас основни приоритети ще бъдат прозрачното разходване на публичния ресурс, поддържането на балансирани нива на общинския дълг, както и осигуряването на финансова стабилност на града в дългосрочен план.

Нашата визия включва планирането на бюджета да започва в края на лятото със серия от обществени обсъждания във всички райони, с което ще включим нуждите и приоритетите на гражданите в програмата за капиталови инвестиции. Възнамеряваме обществените обсъждания да бъдат разделени по секторни политики и райони, така че да има възможност за сериозен и задълбочен дебат. Обсъжданията ще се провеждат извън работно време, а предложенията на гражданите ще бъдат вземани предвид и анализирани за целесъобразност.

Проектобюджетът ще се публикува онлайн в машинно четим вид, разделен по пера и придружен с интерактивни и разбираеми презентации. Ние вярваме, че гражданите трябва да бъдат активни наши партньори в решаването на градските проблеми и ще направим необходимото, за да може гражданите да участват в процеса по вземане на инвестиционни решения за нашия град.

Вярваме, че гражданското участие в плана за бюджета е ключово за идентифициране на наболелите проблеми и предприемане на сериозни стъпки за решаването им. За основен принцип в изготвянето на финансовата рамка възприемаме равнопоставеността на гражданите от всички столични райони при разпределението на средствата, така че условията за живот да се подобряват във всички части на града ни.