Въпреки че наличните са почти изцяло запълнени, посочването на потенциално място за нов гробищен парк предизвиква у местните общности разбираеми страхове и недоволство. Краят на живота е колкото трагедия, толкова и неизбежна част от него и въпреки изградената в общественото съзнание връзка на гробищата с неприятните емоции, те са част от града. София има нужда, както от нов основен гробищен парк, така и от подобрение на недопустимото състояние на съществуващите.

Всички заслужаваме достойнство както в живота, така и във вечния си покой, затова нашият План за София предвижда пълна ревитализация на гробищата като функциониращи градски паркове,

както и създаването на нов основен софийски гробищен парк. Заради културното табу, царящо в обществото ни да говорим прямо и открито за смъртта, отговорността за това гробищните паркове да изглеждат достойно и адекватно така и не бе делегирана на управляващите ги. В момента близките на покойниците заплащат за дейности по поддръжката на гробищните паркове, които не би следвало изобщо да са тяхна отговорност: кастрене или изкореняване на дървета, компрометиращи гробните места, къртене на бетон от гробовете и т.н.

Искаме пълна промяна на управлението на гробищата – поддръжката на инфраструктурата, озеленяването и осветлението им да се прехвърли към общия бюджет за градските паркове. Редно е близките на покойниците да заплащат за места в добре функционираща среда, в която гробовете са подредени и поддържани от снабдени с нужните техника и умения служители.

Към ОП “Гробищни паркове” ще създадем екип с работилница за изработката на нови и поддръжката на вече положените надгробни плочи, за да няма изоставени гробове, за които никой да не полага грижи.

Ще обърнем специално внимание на входовете и подстъпите към гробищните паркове и ще премахнем неугледните бараки и магазини за траурни стоки, като всички съвместими с плана за управление дейности ще бъдат преместени в обхвата на парковете в специализирани постройки. В гробищните паркове ще осигурим много по-адекватна охрана и видеонаблюдение, за да прекратим вандалските актове. За разлика от изцяло липсващата организация на движението по време на Задушниците, ще разработим система от временни организации на движението, улесняващи достъпа до тях.