Доброто здраве е най-важното условие за успешен и щастлив живот. Не е случайно, всички пожелания започват именно с него. Съвременните градове вече се научиха да поставят здравето на жителите си над всички други ценности в пъстрия ни живот. Софиянци често си пожелаваме „да сме живи и здрави“, но ангажиментът ни нерядко спира дотук. 

В продължение на години здравето на българина се влошава! Днес страната ни е на челните места в Европа по смъртни случаи от предотвратими болести, с почти най-ниската средна продължителност на живот, с високи нива на затлъстяване, тютюнопушене и общо ниско физическо качество на живот. Според доклад на Световната здравна организация (СЗО) за 2018 г., 

страната ни се нарежда сред най-малко спортуващите нации в Европа, като средно 26% от българите поддържат достатъчна физическа активност, сравнено с 66% в Чехия, например. Ние сме на 2-ро място по тютюнопушене в Европа, отстъпвайки само на Гърция, и на 6-о място в света по този показател – 41% от мъжете и 28% от жените в България са редовни пушачи. 

Тези данни са доказателство за тотално сгрешена здравна политика.

План за София предвижда смели и устойчиви във времето здравни политики и решения за оптимизация и развитие на общинските здравни структури и подобряване на общественото здраве. 

Основната ни цел е профилактиката да бъде основен инструмент на общинската здравна политика. 

За да бъде постигната, основно значение имат повишаване на качеството на предлаганата здравна помощ, обновяване на съществуващата материална база и целенасочени инвестиции в дългосрочни материални активи. Оптимизирането на здравните структури ще доведе до ефективното им управление и намаляване на оперативните разходи. Съвместна работа с министерствата и иницииране на законодателни промени ще доведат до подобряване на условията на труд, бърза и ефективна спешна помощ, създаване на инструменти за контрол. Това ще бъдат и предпоставки за привличане, изграждане и задържане на специалисти в общинските здравни заведения.

Искаме Столична община да работи с всички налични ресурси за укрепване здравето на столичани, като по този начин ще подобри качеството им на живот. Предлагаме решения в компетенциите на местната власт за подобряване на общественото здраве, с акцент върху детското здраве, справяне със здравното неравенство и промотирането на по-здравословен и енергичен начин на живот.