Около 25% от замърсяването с ФПЧ, азотни оксиди (NO), които имат пагубно влияние върху озоновия слой, и други вредни газове идва от автомобилите с премахнати катализатори. Катализаторът е елемент от изпускателната система на автомобила със съществено значение за намаляване на емисиите, отделяни от двигателя в атмосферата. В Европа осъзнават ключовата му роля и следят стриктно за екологичните норми при преминаване на техническите прегледи.

Свалянето и кражбата на катализаторите заради съдържащите се в тях ценни метали и предаването им в пунктовете за вторични суровини у нас се е превърнало в печеливш бизнес. Въпреки добре известните за властите нарушения, те очевидно нямат намерение да се преборят с тази практика, за да не „разсърдят електората“. Доказателство за това е фактът, че закупените от Столичен инспекторат газ-анализатори, използвани до скоро по предназначение, в момента събират прах в складовете на институцията. Това е поредната скъпа инвестиция, резултат от която обаче липсва. 

Няма да толерираме автомобили с премахнати катализатори и непокриващи екологичните стандарти на ЕС и с аргументи ще убедим държавата, че са необходими по-строги мерки за спазването на закона. В тясно сътрудничество с КАТ значително ще затегнем контрола върху регистрирането на возилата без задължителните катализатори.

Планът ни включва закупуването на устройства за измерване на замърсяването от всички видове превозни средства, с което значително ще се разшири контролът върху тях. Освен личните автомобили на гражданите, ще следим и състоянието на градския транспорт и наличието на катализатори като контролираме дейността на сервизните гаражи за автобусите на обществения транспорт.

Смесените екипи от инспектори и полицаи ще ни помогнат да затегнем контрола и върху недобросъвестните сервизи, пунктове за технически преглед и вторични суровини, а така ще премахнем един от стимулите за кражба на катализатори. С провеждането на информационна кампания ще убедим обществото, че спазването на правилата ще ни предпази от респираторни заболявания и ще допринесе за по-здравословна градска среда.