Дори и големите спортни обекти в София са остарели, занемарени или напълно изоставени. А новите такива като “Арена София” не са изградени с мисъл за лесен транспортен достъп с масов градски транспорт.

Предложението ни за спортен парк „Мотописта“

Националният стадион Васил Левски не отговаря на съвременните спортни стандарти, а разположението му в центъра на града предизвиква сериозни неудобства –  затваряния на основни булеварди и пречки за градския транспорт при провеждането на мачове или събития. Затова, ако държавата реши, че има нужда от нов национален стадион, Столична община ще се включи в процеса по избор на терен, изграждането на необходимата транспортна инфраструктура и оценка на взаимодействието с градската среда. Няма да бъдем пасивен наблюдател, както се случва всеки път, когато темата се повдигне в общественото пространство. За да бъде ефективно използван, новият национален стадион трябва да има лесен и бърз достъп с релсов градски транспорт. Само така ще се избегне блокиране на движението при провеждането на събития. Столичната община трябва да има решаваща дума при определяне на терена за строителство, като ще поставим своите изисквания към държавата за необходимостта от строителство на допълнителна обслужваща инфраструктура. Ние искаме не просто да бъде построен нов национален стадион, но съоръжението да е съобразено с нуждите и възможностите на София, за да носи ползи на гражданите, а не допълнително да ги затруднява.

Националният стадион не е единственият проблем. София има огромна нужда от многофункционални спортни зали за масов спорт. 

Столична община, работейки в тясно сътрудничество с клубовете и федерациите, може да изгради спортни съоръжения 

по подобие на тези във Франция. Те могат да бъдат използвани от няколко клуба едновременно както и от граждани срещу заплащане, като средствата ще бъдат използвани за поддръжката на този вид съображения.

При планирането и изграждането на нови спортни обекти няма да допуснем транспортен хаос какъвто съществува при зала „Арена София“. Липсата на голям паркинг и ефективен градски транспорт в района обременява прилежащите квартали и на моменти дори блокира движението по бул. Цариградско шосе. Естествено планираме мерки и за разрешаване на този проблем. На мястото на сегашния паркинг да построим многоетажен гараж с далеч по-голям капацитет. На по-късен етап, в допълнение към вече одобрения проект за отклонение на трети метродиаметър, планираме и удължаване на ринговия скоростен трамвай по бул. Г. М. Димитров и бул. Асен Йорданов, за да се осигури допълнителна връзка с висок капацитет до спортния комплекс.

Друг голям спортен обект, намиращ се в лошо състояние, е Колодрум Сердика в Борисовата градина. Пистата е с компрометирана настилка, трибуните и помещенията са полуразрушени, обрасли с растителност, занемарени и опасни за ползване. По нищо не личи, че собственикът “НСБ” ЕАД инвестира обратно средствата, получавани от наем на прилежащите съоръжения. Безхаберното отношение към това уникално спортно съоръжение, обявено в проекта за ПУП на Борисова градина за част от историческо наследство за опазване, обрича спортните колоездачни клубове и любителите колоездачи на липса на достъп до адекватно място за тренировки по високо спортно майсторство и ежедневно спортуване.

Затова ще изискаме от “НСБ” ЕАД спешно да изготви възстановителен план за Колодрум Сердика с гарантиране на достатъчно финансови постъпления от клубна спортна дейност, за да стане той място за масов спорт, колоездачни състезания и други събития.  В рамките на такъв план следва да бъдат определени:

  • равнопоставен достъп на спортните колоездачни клубове;
  • регламентиран достъп на любители колоездачи в подходящ часови диапазон извън часовете за тренировки на спортисти;
  • изготвяне на годишен календар за клубни тренировки, колоездачни състезания и други събития.

Изключително важно за популяризирането на колоездачния спорт и осигуряването на финансови постъпления е стимулирането на любители колоездачи да ползват колодрума за масов спорт. Това може да стане чрез включване на това и други съоръжения за масов спорт, управлявани както от Столичната община, така и от други институции, като басейни, тенис кортове, стадиони, зали за отборни спортове и други в популярните абонаментни спортни програми. Чрез адекватно управление на терена, прилежащ към колодрума и осигуряване на възможности за предоставяне на услуги, той може да се развива като средищно място за велосипедисти. Там те биха могли да ползват услугите на ремонтни работилници за различни видове колела, да имат места за дългосрочно, дори и зимно съхранение на велосипеди. Всички тези възможности са съществували под една или друга форма през годините и само адекватното управление с грижа към историческата му стойност може да върне славата на Колодрум Сердика и ползата му за софиянци.