По отношение на най-малките и уязвими деца до 12-годишна възраст смятаме, че това е най-подходящата възраст,  в която да се наблегне по-сериозно на обучението по пътна безопасност в училищата и децата да бъдат максимално подготвени по темата, преди да излязат сами на улицата като пешеходци. Доказани световни практики и иновативни методи за обучение под формата на игра са ключови за развитието на основни умения и познания в такава ранна възраст. Затова ще работим активно с училищата по образователния процес и наличието на подходящи пространства, в които децата да получават и необходимите практически познания.

Друга изключително важна група са младежите и девойките от 17 до 25 годишна възраст, които следва да бъдат основната целева група поради факта, че те са най-честите причинители на пътнотранспортни произшествия и най-много се поддават на рисково поведение на пътя, според множество световни изследвания, включително и на Кралската академия на науките на Ирландия. За тях предвиждаме конкретни практически обучения и ежегодни образователни кампании, така че да бъдат добре запознати и подготвени с предизвикателствата пред младите шофьори.

Ще бъде разработена и въведена практиката за провеждането на кампании за информиране на гражданите на живо, в рамките на период с подходяща продължителност, при промяна в организацията на движение на кръстовища и ключови участъци, при които е възможно да се стигне до инциденти.