В София липсва единно звено, което да запознава заинтересованите лица с ползите от мерките за енергийна ефективност, възможностите за финансиране и административни услуги за кандидатстване по програми, а загубеното време и бюрократщина отказват много потенциални кандидати. В резултат на това, София изостава спрямо други градове в България в изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

Намаляването на пречките пред достъпа до тези услуги ще стане приоритет за общината с нарочна програма за осигуряване на консултантски и финансови услуги за повишаване на енергийната ефективност. Това ще оптимизира разходите на домакинствата и ще подобри комфорта им. Същевременно ще синхронизираме енергийните политики с мерките за справяне с мръсния въздух и устойчивото подпомагане на енергийно бедните домакинства.

Нужно е цялостно  съгласуване на социалното подпомагане, енергийната ефективност и опазване на околната среда и качеството на въздуха.

За целта ще разработим и внедрим устойчива финансова схема, която дава възможност за комбиниране на ресурси от различни финансови институции, както и за облекчени програми за съучастие на собствениците на жилища.

Допълнителен инструмент, насочен към крайните потребители, ще бъде привличане на средства от външни инвеститори и задължени лица според Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), които да покриват задълженията си за енергийни спестявания с директни инвестиции.