Панчаревското езеро от десетилетия е любимо място за посещение и отдих на софиянци. Красивата природа, многообразието от пътеки, подходящи за разходка, водните атракции и близостта до София са ключови фактори, които определят тази популярност. В последните над 30 години обаче голяма част от заобикалящата инфраструктура и спортните съоръжения бяха изцяло запуснати, което доведе до невъзможност те да се използват пълноценно. Друг сериозен проблем е разпокъсаната собственост, което затруднява експлоатацията и координацията по поддръжката на езерото.

Активното урбанизиране на околните села и постоянно нарастващото население на район Панчарево пък създават допълнителен натиск върху екосистемата, заради незаконно оттичащите се отпадъчни води. Въпреки обновяването на част от крайбрежната алея бе пропуснато ефективно да се ограничи автомобилното движение, което постоянно създава хаос и опасност за разхождащите се. Рискът за тях се увеличава и от наличието на необезопасено срутище над алеята, заради което понякога движението по нея е напълно ограничено.

Всичко това поставя сериозни предизвикателства пред плановете за обновяване на пространството и превръщането му в най-голямата зона за отдих в рамките на Столична община.

Въпреки това ние сме убедени, че потенциалът, който този курортен район на София има, би обосновал отделянето на по-сериозно внимание и направата на целеви инвестиции.

Езерото се явява единственото възможно пространство за практикуване на редица спортове в непосредствена близост до града като например гребане и уиндсърф, а пространството около брега му е изключително подходящо за спортове като колоездене и тичане. В зоната около него по поречието на река Искър се практикува и спортен риболов.

Първата ни стъпка ще бъде да създадем координационно звено между всички институции, стопанисващи езерото и териториите около него. Целта му ще бъде да изчисти отворените въпроси относно собственост, отговорност за поддръжка и т.н. и в процеса на работа да разгледа и възможността за окрупняване на общинската собственост, за да се улесни нейното управление. Ще търсим финансиране и за изпълнение на проекта за почистване чашката на езерото Панчарево, който вече е актуализиран към април тази година и е готов за започване на работа.

Междувременно ще започнем активна работа както с местните общности, така и с гражданите на цяла София за определяне на нуждите на всички заинтересовани от това пространство страни.

Вече съществуват активни граждански групи като „Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне“, които ще бъдат пряко включени в определянето на бъдещето на техните населени места.

След като този процес бъде завършен в най-кратки срокове, ще възложим провеждането на международен конкурс за изработване на концепция за възстановяване и развитие на рекреационна зона Панчарево. Стремежът ни е резултатите от този конкурс да покажат варианти за устойчиво, интегрирано и в полза на хората развитие на целия район. Те трябва да включват решения за:

  • подобряване достъпността до района с градски и личен транспорт, велосипеди и пеша;
  • използване на инфраструктурата както за професионален, така и за любителски спорт;
  • използване на минералните води за балнеолечение и отдих;
  • оползотворяване на възможностите за туризъм и др.

Ще отделим приоритетно средства за решаване на проблема с отпадъчните води в езерото, като вземем предвид най-доброто възможно решение за околните населени места.

Убедени сме, че само в рамките на един мандат зоната може да бъде изцяло преобразена. Това ще донесе сериозен туристически и икономически тласък, както и ще позволи прекарването на приятно време за всички софиянци и гости на столицата в цивилизована, безопасна, естетична и чиста среда близо до природата.