Всички услуги, които Столичната община предоставя на гражданите, могат да се извършват и електронно с минимална човешка намеса. И в момента тя предоставя пакет от услуги чрез интернет, но той често е тромав, неадекватен или поне частично изискващ физическо присъствие „на гише“. Това е работа, която компютрите могат да вършат многократно по-бързо и евтино от хора.

Успехът на предлаганата от нас административна реформа зависи от разработването на нов единен портал за административно и деловодно обслужване,

обхващащ както заявяваните от гражданите на София услуги, независимо коя структура на Столичната община ги предлага, така и административната работа по управлението на града.

За да спестим на гражданите време и пари, ще приложим на практика принципите на т.нар. „комплексно административно обслужване“, при което от клиента не се изискват удостоверителни документи, издадени от други администрации, а информацията ще се получава по електронен път, където е нужна.

С цел намаляване на разходите ще предприемем действия за максимално използване на вече разработените от Министерството на електронното управление инструменти за електронно управление, като например е-плащане, е-автентикация, Държавен хибриден частен облак, система за междурегистров обмен на данни и т.н.