Познатите на всички ни контейнери тип „Бобър“ в София се оказват неподходящи за нуждите на града поради малкия си размер и самия вид на съда. Тъй като капаците не се използват, те остават отворени и се пълнят с вода при дъжд, позволяват разпиляване на вече събрания отпадък при силен вятър, леснозапалими са, а самата им конструкция с множество части предполага чести повреди. Всичко това загрозява визията на иначе красива София.

Решението, което предлагаме, е въвеждането на нов тип контейнери и машини за тяхното обслужване на територията на целия град. При тази система съдовете са постоянно затворени и се отварят чрез дръжка или педал.

Обслужването им се осъществява напълно механизирано – нужен е само един шофьор на камиона. То е в пъти по-бързо от досегашното, почти безшумно и не се допуска разпиляване на отпадък.

Системата позволява постоянно надграждане. Например, добавяне на автоматично претегляне на отпадъците още при тяхното попадане в контейнера и следене чрез GPS устройство в реално време на запълняемостта. Отваряне с чипове или карти пък ще улесни гражданите със затруднения. Тези две подобрения заедно ще бъдат ключови за въвеждане на справедлив подход за определяне на размера на такса „Битови отпадъци“. 

В някои квартали на София подмяната на съдовете вече е факт, но тя е бавна, обхваща малък брой райони или само части от квартали и е напълно недостатъчна за изграждането на визия за чист и зелен град. С актуализацията на договорите със сметоизвозващите фирми ще заложим тази система в целия град.