Като производители на всички данни, ние гражданите трябва да имаме достъп не само до обобщените анализи и индикатори, но и до самите данни в чистия им вид – това е международна тенденция, към която София трябва да се присъедини. Отварянето на данните значително ще намали броя на заявленията за достъп до обществена информация и ще освободи значителен административен ресурс, който сега се инвестира в събирането и филтрирането на информацията. Освен това, с отворени данни, прозрачността и отчетността за работата на общината ще се повиши и всички нейни действия ще подлежат на качествен директен контрол от страна на гражданите.

Ще направим възможно най-много набори от общински данни, налични на портала за отворени данни на egov.bg и на единния общински портал,

включително такива, които са налични дигитално понастоящем и такива, които им предстои да станат налични. За да бъдат лесни за намиране в желан формат, ще се спазват Методическите указания за отворените данни, а данните в реално време ще бъдат достъпни и чрез API.

Отворените данни са основата, която позволява на ентусиасти, студенти и дори стартъпи да разработват решения за града и да подпомагат общината в редица сфери на градския живот. Опитът на градове, създали публични бази данни, доказва, че събраната от тях информация се използва от бизнеса и общностите да създават и развиват висококачествена бизнес среда. Категорично ние ще позволим и даже поощрим тези процеси да се случват.

Иновативните градове са тези, които позволяват на гражданите си да създават иновации.

С цел да достигнат до повече граждани, самите данни ще бъдат използвани за изработване на анализи, инфографики, визуализации и интерактивни карти, които ще бъдат разпространявани от общинските медийни канали. Ще бъдат организирани и хакатони за решаване на градски проблеми посредством наличните данни.