За да може София да се развива в посока, полезна за гражданите, те трябва да имат възможност да участват активно в създаването на визията за града ни.

Ще организираме редовни хакатони, отворени за участие както за бизнеси, така и за преподаватели, студенти и професионалисти с опит.

Събитията ще предоставят фокусирана и колаборативна среда, с цел да се намерят решения на някои от най-наболелите проблеми на София. Всяко издание ще покрива различна тема, в зависимост от която ще е отворено за професионалисти от различни сфери – информационни технологии, инженерство, дизайн, право, екология, обществени политики и много други.

Освен да ангажират гражданите в развитието на София, тези събития ще спомогнат за по-бързото развитие и прилагане на иновациите от различни сфери – хакатоните са добър механизъм за въвличане на бизнеса и академичната среда в разрешаването на проблемите на града. Състезателният характер с награди би подсилило интереса на участващите и би привлякло още по-опитни хора. От Столична община ще се изисква да осигури подходящо място за провеждането на хакатоните и да осигури връзки с бизнеса. Голяма част от разходите и наградите могат да бъдат поети от спонсори, които от своя страна ще могат да участват активно в събитията чрез провеждане на семинари, менторство на участниците, информационни будки и възможност за контакт с победителите.