Управляващите в София от години толерират нерегламентирана търговска дейност в подлезите и по спирките, на тротоарите и публичните пространства, в парковете и покрай пазарите. Това води до липса на необходимите гаранции за потребителите, както и до преки вреди за градската хазна. Разположените „зимни градини“ на места като бул. Витоша, за сметка на градското пространство, са най-яркият пример, че Столична община и районните администрации покровителстват определени икономически субекти. В голяма част от тези случаи фирмите разполагат с документи от общината, с които им се разрешава да разпростират дейността си на непредназначени за това публични пространства. Например границите на разрешената за заемане площ буквално опират в пейки, което пречи пейките да бъдат ползвани от граждани, които не са клиенти на съответното заведение.

От години там има проблем със заведения, които систематично превишават позволеното им тротоарно право и изграждат масивни пречещи конструкции, но контролните органи очевидно не забелязват проблема. Той се засилва и от липсата на ясно разпределени контролни и регулаторни правомощия, което позволява прехвърлянето на ангажименти и бягане от отговорност.

Таксите не са променяни вече 13 години и все още са на равнищата от 2006 г., когато цените и заплатите в София бяха над три пъти по-ниски от днешните.

Ние сме решени да сложим край на хаоса с тротоарното право и да въведем строг контрол на начина, по който публичната инфраструктура се използва за търговия. Наредбите за търговската дейност и преместваемите обекти в общината ще бъдат така променени, че да бъде невъзможно сегашното формално законосъобразно заграбване на публично пространство. Ще въведем и нов ред в контролната дейност. 

Анализът ни показва, че до момента бизнесът плаща несъразмерно ниска, спрямо генерираните печалби, такса за извършване на дейност на публичните пространства. Актуализирането на таксите за използване на тротоарно право е инвестиция в подобрението на градската среда, която на свой ред привлича нови клиенти и задържа хората. От друга страна диференцираният размер на таксите, който ще предложим, ще позволи активна политика за подобряване на цялостния стандарт на живот в занемарени към момента райони на София.

Освен сериозно засилване на контрола от страна на реформирания Столичен инспекторат, паралелно с актуализирането на общинската такса за ползване на тротоарите в I и II зона, 

ще работим за по-справедливо таксуване, съобразено със заетата от съответния търговец публична площ.

С подобна политика ще защитим малките семейни бизнеси, като същевременно ще възспрем пълзящото завземане на големи публични пространства. Не искаме порочният „модел Витоша“ с големи конструкции да продължи да съществува и да се разширява из останалите части на столицата.