Средната възраст на трамваите в София е близо 20 години, при това въпреки доставките на нови такива през последните години. Затова ще работим по създаването на амбициозен план за ежегодни доставки на нови, модерни и нископодови трамваи.

С цел по-комфортно пътуване, за първи път в София предвиждаме да бъдат доставени трамваи с капацитет от над 300 пътници, които да обслужват най-натоварените линии 5 и 7, които се движат по бул. България и бул. Цар Борис III. 

Няма да пропуснем и по-малко натоварени линии като 3, 6 и 11, чиито пътници заслужават същия комфорт и затова ще осигурим и нови къси трамваи. Ще заложим и критерии за достъпност за трудноподвижни граждани и съвременни системи за информация на пътуващите. За по-ефективно управление ще дефинираме три основни типа трамваи, според техния капацитет и функционалности.

С част от новите трамваи ще заменим остарелите и амортизирани превозни средства, а с друга ще допълним най-натоварените линии, за да могат те да предлагат качествено и редовно обслужване. Увеличаването на трамвайния парк е голяма, но неотложна инвестиция, с която ще накараме повече хора да използват публичния транспорт.