Жертвите на насилие, особено случващо се в семейството, често се обрисуват в публичното говорене като съучастници в собственото си страдание: „щом стоят до насилника си и търпят, значи им е добре“. Ние разбираме, че опцията да избегнеш едно страдание, за да изпаднеш в несигурност, не винаги е приемлива. Мълчанието би могло да се окаже унищожаваща за жертвата реакция. Осъзнавайки важността на темата и това, че такива случаи могат да отключат психически заболявания или да създадат други насилници, опасни за обществото ни, ще работим за това всяка жертва на домашно насилие да получи нужната подкрепа. 

Ще създадем координационно звено, работещо пряко със СДВР, поемащо случаите на докладвано насилие. Чрез него ще можем да предложим възможност за достойно и безопасно временно настаняване на всеки нуждаещ се от закрила.

Това звено ще осигурява консултации със социални работници, юристи, психолози и лекари, за да помогнем на жертвите да се реинтегрират в обществото, както и да потърсят правата си.