Свръхпопулацията на уличните животни и неспиращото изоставяне на домашни любимци са системен проблем в столицата ни. Липсата на контрол и недобросъвестното отношение на стопаните задълбочава проблема, а справянето с него изглежда невъзможно. Неясното придобиване, отглеждане, разплождане и продажба на домашни кучета и котки неминуемо води до ръст в изоставените животни, както и до липса на хуманно отношение към тях.

В частност проблемът с котките е още по-сериозен, тъй като техният размножителен процес е по-бърз в сравнение с кучетата, а залавянето им и извършването на манипулации е предизвикателство. Котките са и сериозна заплаха за гризачите, птиците и други малки животни, допринасящи за биоразнообразието на града ни.

Условията за бездомните животни в общинските приюти могат и трябва да се подобрят

Въпреки работата на различни неправителствени организации и доброволци за овладяване на популацията им, тя не спира да нараства, а прегазени по улиците животни са ежедневие.

В тази връзка ще назначим „ловци“, които да залавят бездомните котки, за да не разчитаме само на доброволци. 

За да има истинска политика в това отношение обаче, ще настояваме общината да влезе в сериозни преговори с държавата с цел създаване на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени котки, въвеждане на котките в информационната система на БАБХ – ВетИС и насърчаване регистрацията им, както и изготвяне на процес, при който в случай на смърт на стопанин и последвалата невъзможност животното да бъде гледано от наследниците, то да бъде прехвърлено към специализирана организация. 

Видимо Столична Община отказва да приеме критичността на проблема и да вземе адекватни мерки за справянето с него. Единствената стъпка в тази посока е създаването на общинско предприятие „Екоравновесие“. Под ръководството на дружеството се обслужват общинските приюти в с. Горни Богров, кв. Слатина и кв. Сеславци, които имат общ капацитет от около 1500 кучета, както и клиника за лечение на безстопанствени животни в кв. „Връбница“. 

Независимо от своя годишен бюджет от близо 3 милиона лева, предприятието е далеч от справяне с проблема, за който всъщност е създадено. Нещо повече – през годините срещу „Екоравновесие“ постъпват редица сигнали за корупция и нецеленасочено изразходване на средства, които провокират разследвания на прокуратурата. С това предвид, не е изненада, че срещу общинските клиника и приюти има постоянни сигнали за нехуманно отношение към животните. 

Ние от Спаси София ще гарантираме доброто функциониране на предприятието чрез реформа в управлението му и упражняване на строг контрол от принципала, ще засилим експертния потенциал на всички, заети с лечение и грижа за животните.

и ще приведем приютите и клиниката към съвременните норми. Изразходването на средствата ще става прозрачно по точни и ясни критерии. Няма да позволим страданието на животните в приютите и по улиците да се използва като метод за корупционни практики и лични облаги.

Паралелно с останалите мерки, планираме и да организираме регулярни осиновителски акции в различни райони на София за намиране на дом за уличните животни. Нашата цел ще бъде не само да намалим броя на бездомните кучета и котки по улиците, но и в приютите.