Ключова мярка за осигуряване на повече места за кратковременно паркиране ще бъде силното ограничаване на броя паркоместа в режим служебен абонамент. В момента Столичната община позволява на частни субекти да наемат и по пет места. Това е за сметка на останалите ползватели, тъй като намалява капацитета на зоната. 

Вече успяхме да премахнем над 500 служебни места. 

По този начин се увеличиха възможностите на гражданите за паркиране. Въпреки това към момента центърът на града все още е пълен с над 1000 служебни абонамента, повечето от които в синя зона. Отделно от тях се използват и така наречените „зони за сигурност“ и „места за дипломатически представителства“, които надхвърлят 600, при това концентрирани в района около Народното събрание.

Убедени сме, че всички подобни порочни практики трябва да бъдат прекратени по най-бързия начин. Затова ще продължим тази своя битка, като наложим по-строги ограничения при отдаването на места в режим служебен абонамент на държавните и общинските институции. Едновременно с това ще променим и ценовата политика не само за тях, но и за частните субекти, като всяко следващо място ще бъде по-скъпо от предходното. По този начин фирмите и институциите ще преценяват доста по-добре колко точно места са им необходими, за да не се разхищава пространството.

Ще направим промени и в общинските наредби, които да регламентират работното време на служебните абонаменти много по-еднозначно и ясно. Подобна кампания ще върне на софиянци още около хиляда допълнителни места.