Както показахме преди време, положението със заведенията в пешеходната част на бул. Витоша вече добива горчив привкус на познатото ни до болка размиване на отговорности и вдигане на рамене с извинението, че виновни няма. Така наречената „зимна градина“ на пицария „Уго“ беше буквално вградила в себе си пожарен хидрант, без да е осигурен достъп  до него.

 

[fb_embed_post href=“https://www.facebook.com/spasisofia/photos/a.1546639878954021.1073741828.1525636387721037/1835613226723350/?type=3&theater/“ width=“550″/]

В публикацията призовахме Столичният инспекторат да се намеси и да упражни контрол върху заведението за това очевидно нарушение, което може да доведе до фатално забавяне при потушаване на пожар в района на пешеходната зона и потенциални жертви от безхаберието с раздаването на тротоарно право. Тогава виновни ще са неефeктивността на общинските и държавни контролиращи органи.

В същия ден на публикацията получихме отговор от Столичния инспекторат, който можете да прочетете [ddownload id=“2207″ style=“link“ text=“тук“].

Писмото ни информира, че инспекторатът си е свършил работата – още на 20-ти април 2016 г. негови служители са установили, че пожарният хидрант попада в обхвата на търговския обект.

Проучихме цитираната общинска Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община. Вместо да улесни контрола, тя го прави сложен и неефективен. Според наредбата, контролът по спазването ѝ се основава на заповед на кмета г-жа Йорданка Фандъкова, с която го разпределя между разнообразни общински институции. Столичният инспекторат контролира дали масите и столовете (формулирани като “преместваеми съоръжения”) са разположени съобразно одобрена схема и дали е заплатена таксата за ползване на мястото. Самата схема на разполагане се одобрява от районната администрация, на територията на която е търговския обект (в случая – район Средец). Поставянето на  конструкцията пък се разрешава от главния архитект и Направление „Архитектура и градоустройство“. А контролът по правилното поставяне се осъществява от Дирекция „Контрол по строителството“ към НАГ, чийто дългогодишен ръководител е арх. Влади Калинов. Той беше основен конкурент на арх. Здравко Здравков в конкурса за нов главен архитект. И последно – дали ресторантът и зимната градина спазват работното си време проверяват Общинска полиция и СДВР.

Кой какво контролира?

Ако ви изглежда объркващо, то е защото е…

Объркахте ли се? Може би това е целта? Цялата тази пъстра мозайка от институции и гишета, целящи да откажат всеки, тръгнал да бори ред, няма как да не провокира някои въпроси. Като например:

  1. Защо администрацията на район Средец е одобрила схема на поставяне на преместваеми обекти, в чийто обсег попада пожарният хидрант и защо не са я коригирали след констатацията на Столичния инспекторат още през април 2016 г.? Ходили ли са на място, за да проверят дали изработената схема на преместваемите съоръжения е съобразена с изградената инфраструктура?
  2. Защо администрацията на Направление „Архитектура и градоустройство“ е одобрила схема за поставяне на конструкция, в чийто обсег попада пожарният хидрант и защо не са я коригирали след констатацията на Столичния инспекторат още през април 2016 г.? Ходили ли са на място, за да проверят дали проекта за конструкцията е съобразен с изградената инфраструктура?
  3. Къде е контролът на Дирекция „Контрол по строителството“ и на нейния директор – арх. Влади Калинов, след като Столичният инспекторат е констатирал наличието на пожарния хидрант още през месец април 2016г.? Нима седем месеца не стигат за реакция?
  4. Къде е контролът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, която също редовно трябва да упражнява противопожарен контрол на всички обществени обекти, независимо дали са с търговски функции или не?
  5. Ще се ангажира ли кметът г-жа Йорданка Фандъкова да промени заповедта коя институция какво контролира, така че най-накрая да има ясна отговорност и ефективен контрол?
  6. И не на последно място – кога институциите ще започнат да си вършат работата и да защитават и обществения интерес, а не само този на търговците, по чиито витрини угоднически и предизборно се кичат разнообразни агитационни материали?

За пореден път институциите ни демонстрираха, че гражданското общество трябва да се справя самó в отстояването на своите интереси. След намесата ни и бурната обществена реакция собственикът сам затвори „зимната градина“, уж до разрешаването на проблема. И разрешението дойде под формата на набързо скалъпен параван, ограждащ “досадното” съоръжение като странен експонат на градското безумие. С две думи – проблемът не е решен, но посетителите на “Уго” трябва да има къде да пушат.

Хидрант на показ

Трябва ли да бойкотираме едно заведение или друго, заради явно извършено нарушение? Масовият потребител не се замисля точно каква е дейността на ресторанта отвъд сервитьора и това е нормално – той е излязъл да се забавлява. Дали заведението, в което сме седнали, не спазва санитарно-хигиенните норми или води двойно счетоводство не е наша работа.

Това се контролира от институциите, които издържаме с нашите държавни и общински данъци и такси. И общината, и държавата заедно трябва да извършват редовен и ефективен контрол без ние, потребителите, даже да разбираме. Все пак това е тяхно служебно задължение, а не повод за реклама. Паниката, която обзе институциите след като изсветлихме поредния проблем, породен от хроничното им бездействие, не доведе до каквато и да било реакция: за разлика от случая с окупираните пейки нямаше дори театрално обещание за проверки. Вместо това мимоходом се обясни, че служител еди-кой си бил в „отпуска“ с надеждата, че пожарът ще угасне сам и общественото внимание ще се насочи другаде.

Докога всевъзможни общински институции ще се чувстват длъжни да ни доказват, че са парализирани от аматьорщина, интересчийство и посредственост? Не е ли крайно време да започне Столичната община да държи на качество и професионализъм и да започне да го изисква от служителите си? Или, поне – от кумова срама, да се раздели с онези от тях, които активно бездействат. Разбира се, за наша сметка!