Централна гара – единен транспортен хъб

Централна гара е най-големият транспортен възел в столицата и въпреки че всеки ден хиляди хора слизат от влаковете и продължават своето пътуване с градския транспорт, прекачването там е всичко друго, но не и удобно. Преходът от пероните до спирката на автобусите е трудна задача, особено с багаж. С реконструкцията на Централна гара беше ремонтирана и част от локалното платно, разположено под козирката ѝ, а с това отново се появи и възможността там да бъдат преместени линиите на градския транспорт.

пл. Предгаров може да е удобен и достъпен за всички транспортен хъб

Предлагаме изместване на автобусната спирка именно там, с което трансферът и пешеходния преход между влакове и автобуси значително се скъсява, а  удобството за пътниците се повишава. Също така ще инициираме изместване на началната спирка на някои градски автобусни линии от кръстовището на булевардите Христо Ботев и Мария Луиза и определени крайградски линии, които в момента стигат само до бул. Мария Луиза в локалното платно пред гарата. Така можем да превърнем Централна гара в единен и функционален транспортен хъб.

Интермодални терминали в периферните квартали

Нашата цел е да направим пътуването с градския транспорт по-приятно, а смяната на превозните средства по-лесна. Планираме нова организация, с която да направим прекачванията между различни линии или видове обществен транспорт по-удобни и по-комфортни за пътниците. Ключов инструмент за тази цел виждаме в изграждането на модерни и мултифункционални интермодални терминали основно в периферията на града, при натоварените метростанции и на най-важните транспортни възли.

Ще работим за по-добра връзка на пътуващите от и към северните квартали, за да може  крайградските линии, идващи по булевардите Ботевградско шосе и Владимир Вазов, да имат удобни връзки с метрото и основните линии на градския транспорт. Планираме директни връзки на автобусите от западните квартали при метростанциите Обеля, Люлин и Мизия.

Споделени ключови спирки за масов ГТ и регионални автобуси

Споделени трамвайни и автобусни спирки в строеж в Хайделберг

София е притегателен център за хиляди хора, много от които избират обществения транспорт, за да стигнат до града. Връзките между регионалните автобуси и линиите на градския транспорт обаче остават слаби, а прекачванията – често неудобни. Затова планираме преобразуване на ключови трансферни спирки като тези при болница Св. Анна, Интер Експо Център или при метростанция Сливница, като се обособят сектори за регионални линии.