Над 330 000 български младежи между 15 и 34 години нито учат, нито работят. Половината от тях живеят под линията на бедност, другата половина биват издържани от семействата им. Общината трябва да работи активно за социалната им интеграция, а не да чака частния сектор да има нужда от тях. София трябва да бъде град за младите и да се грижи за своите младежи. Тези, които имат най-голяма нужда от помощ, са обикновено деца, израснали в маргинализирани квартали при условия на системна нищета или пък такива, които отглеждат своите братя и сестри, защото родителите им работят тук или в чужбина.

От Спаси София искаме да осигурим лесен достъп до универсална социална подкрепа за деца и семейства в уязвими ситуации, преодолявайки сегрегацията и гетоизацията в столицата. Осъзнаваме, че тези процеси обричат децата на социална изолация и влошават качеството на живот на всички в дългосрочен план. 

Общият принцип при планирането и изграждането на нови публични пространства за деца и семейства (социални центрове, площадки, читалища) е създаване на максимално красиви, удобни, технологично издържани, висококачествени, привлекателни и дори впечатляващи места, приоритетно именно в периферните и слабо развитите райони, вместо в добре развитите райони от центъра и привилегированите квартали. По този начин тези пространства бързо ще се превръщат в търсени места, но и ще подпомагат преодоляването на социалната изолация, привличайки хора от други райони. 

В този смисъл, ще работим върху създаването на достъпни услуги, стъпвайки на вече наличната инфраструктура, а именно – читалищата.

Тези места ще бъдат реактивирани като достъпни, евтини и вече налични социални и културни центрове. В тези пространства могат да се развиват различни дейности. От една страна те ще предоставят възможност за повишаване на образованието чрез заредени библиотеки, читателски групи и стаи за учене, които ще култивират любов към четенето и любознателност у най-малките. Предвиждаме също така да има пространства за игра, с налични играчки, както и такива за по-големите, където да могат да се социализират. Тийнейджърите често не успяват да намерят своето място, където да се чувстват комфортно, а читалищата имат потенциала да се превърнат в такива места.

Предвиждаме също така създаването на консултативни бюра, където хората да получават информация към коя институция могат да се обърнат при даден проблем, но и също така материална помощ като поставяне на диспенсери за безплатна контрацепция и продукти за менструална хигиена.