Качване в градския транспорт, изписване на книга от градската библиотека, влизане в кварталния или буферен паркинг, достъп до детската градина, за да оставим детето, искане на каквато и да е услуга на общинско гише, плащане на данъци… това са все примери за точките на взаимодействие между софиянци и общината, в които гражданите се налага да се идентифицират.

Използвайки държавната система за електронна идентификация, ще обединим всички възможни поводи за ползването ѝ в една градска карта и всеки гражданин ще може да я „зарежда“ с каквито услуги са му нужни през приложението на София.

Софиянци ще могат да я използват като физическа пластика или като виртуално копие, което да се съхранява в портфейла на телефона им и отделните общински системи ще се грижат да я разпознават и да валидират ползването ѝ. Така чекирането в превозното средство, отключването на споделен велосипед, паркирането в градските паркинги, плащането на данъци и достъпът до всички общински услуги ще става с едно натискане на бутон.

С имплементирането на другите ни секторни политики, предвиждаме пакетът услуги да се разшири, като към карта „София“ се добавят други интеракции, като отключване на прилежащите към блоковете клетки за кофи за отпадъци, пътуване с интегрирани външни транспортни оператори и партньорска мрежа от фирми като таксиметрови компании, частни паркинги, спортни съоръжения и търговски обекти.