От Спаси София искаме с бързи темпове да решим транспортния хаос, пред който е изправена София, и вярваме, че монтажните паркинги могат да са голяма част от решението, особено в панелните квартали. С изграждането на тези съоръжения ще увеличим двойно капацитета за паркиране, но и ще освободим пространство и създадем зелена, приятна и уредена градска среда.

Наша цел за следващия мандат е да се построят 20 нови монтажни паркинга в кварталите.

След експертен анализ на стотици възможни локации, транспортният ни екип идентифицира десетки подходящи общински имоти, на които могат да се обособят допълнителни места за паркиране. Предложението ни е за бързо и евтино справяне с дългогодишния проблем са многоетажните монтажни паркинги, които са широко разпространена практика в чужбина, включително на Балканите.

Ниската конструкция на монтажните паркинги позволява реализацията им да е в близост до хората, без това да нарушава градската среда. Те имат фасада от растителност и се обграждат със зелен пояс от дървета и храсти, като по този начин остават ненатрапчиво подобрение в квартала. Такъв тип паркинги са ефектно решение, тъй като финансовата тежест за изграждане и поддръжка е минимална в сравнение с други алтернативи като подземните гаражи, а изграждането им се случва в кратки срокове. При добра реализация и проектиране, многоетажните паркинги биха увеличили двойно, дори тройно местата за паркиране в кварталите, без да нарушават градския облик.

С изграждането на 5 нови паркинга всяка година, ще създадем над 8500 нови паркоместа в кварталите – там, където живеят най-много хора. Прогнозното време за изграждането на един монтажен паркинг е до една година, без да се правят дълбоки изкопи и с това да се пречи на жителите в квартала.