Всички градове, които обръщат сериозно внимание на качеството на градската среда, имат Стандарти за градската си среда и обзавеждане. В тях се разписват конкретни правила за видовете тротоарни настилки и бордюри, за начините на полагането им, за допустимите типове осветителни тела, контейнери за отпадъци, отводнителни шахти, антипаркинг елементи, рекламни тела и т.н. Те включват както визуалния, така и технически дизайн на всички използвани елементи. Така се елиминира хаоса, който наблюдаваме в момента.

През 2022 г. към Наредбата за градска среда на Столичната община беше одобрен един Стандарт за настилките, но за съжаление той не беше инкорпориран във вътрешните правила за възлагане на строително-ремонтни работи, нито и беше заложен като задължителен компонент за проектантите и строителния контрол и резултатът е на лице – имаме Стандарт, който не се прилага. 

Спаси София е отдадена на идеята София да има универсално прилаган и изчерпателен Стандарт, включващ всички елементи на градското обзавеждане и градската визуална информация. Стандартът трябва да съдържа точни технически спецификации, както и измерители и показатели, които Столичната община да използва, за да оценява прилагането му и на база които да налага санкции на фирмите-изпълнители, ако е необходимо.

Ще предприемем необходимите административни стъпки, Стандартът за градска среда да стане неразделна и задължителна част от всяка обществена поръчка за проектиране и строителство в София. 

Искаме с помощта на градските стандарти да подсилим идентичността на града – да възстановим автентичния дух на историческа София, а съвременна София да изгради модерен облик и характер. Към тях – освен подробни технически изисквания, създаващи набор от “позволени” компоненти за засаждане на дървета, редене на бордюри, растери за (жълти) павета, разполагане на градска мебел, елементи от туристическата и градска навигация и т.н., ще добавим и Стандарт за единен градски потребителски интерфейс, който да позволи на софиянци и гостите на града да се ориентират лесно и безпроблемно.

Така може да създадем и наложим уникален за града ни характер на средата, който да я направи разпознаваема и отличима, както това се случва в Прага, Лисабон или Барселона.