За целите на модернизиране и популяризиране на устойчивата градска мобилност в София е нужно да се разработи официално приложение за всички видове транспорт на територията на града. Обединяването на различни функционалности за градски транспорт, паркиране и споделени превозни средства ще отговаря на политиката за стимулиране на хората да притежават единна градска карта. Най-лесният и достъпен интегратор е надграждането на вече съществуващите карти за градския транспорт в „градски“ карти, които да съдържат референции и да предават информация за пакет услуги, предлагани от общината.

Използвайки данните от вече интегрираните системи, подобно приложение може да предоставя информация за местоположението на превозните средства от градския транспорт, изменения в маршрута на линиите, подробни разписания, предложения за маршрут, възможни споделени превозни средства – велосипеди, тротинетки или елекромобили, налични свободни места за паркиране. 

По този начин ще бъде подобрено нивото на предоставените транспортни услуги в София и ще бъде осигурена възможността за пътуване „от врата до врата“. Възможни са и допълнителни бонуси за притежаващите активен абонамент за градския транспорт, като преференциални условия за ползване на кварталните паркинги или пък безплатен пробег със споделен велосипед.