Екопътеките са едно от предпочитаните места за разходка в планината. Освен да ни осигуряват достъп до красиви природни гледки, тези маршрути ни позволяват да се откъснем от градския шум и да избягаме от летните жеги. 

Всяка екопътека трябва да отговаря на няколко изисквания – да предоставя на туристите чист въздух, красиви гледки и девствена природа. А за да бъде една екопътека посещавана, тя трябва да е облагородена с беседки за почивка, чешми, информационни табели, маркировка и не на последно място – да е достъпна. Близостта на София до планини като Витоша, Люлин, Плана и Стара планина прави обособяването на нови и използването на вече съществуващи екопътеки лесно и достъпно.

С минимални инвестиции София може да се превърне в столицата на екопътеките. От Спаси София ще работим в посока тяхното развитие, достъпност и облагородяване.

Ще съставим карта на екопътеките около София с посочени всички видове градски транспорт, който свързва желаещите да ги посетят с тяхното начало и край, ще направим маркировка на всяка екопътека, ще потърсим възможности за формиране на нови такива и ще изградим система за поддържането им. Транспортната свързаност до екопътеките е изключително важна, затова ще разработим и предложим създаването на нови излетни линии, които бързо да извеждат туристите и жителите от града. Ще работим и върху информационна кампания за предимствата и ползите им за хората, както и ще насърчаваме личната отговорност за опазването им.