Енергийният мениджмънт може да спести до 30% от разходваната енергия или няколко хиляди лева годишно за всяка сграда. Макар че „Топлофикация София“ предлага такава услуга, тя дори не е обявена на сайта ѝ. Самият факт, че клиентите за тази услуга са под 30, говори за приоритетите, на които Столична община се осланя по отношение енергийната ефективност. 

Ще включим към тази услуга всички общински сгради, детски градини и училища. 

Това ще доведе до стотици хиляди левове спестявания за отопление и топла вода и в същото време ще покрие напълно задълженията за енергийни спестявания при крайните потребители на компанията, а условията в самите сгради ще се подобрят значително. 

Ще работим в посока за сключване на договор за предоставяне на услугата „Енергиен мениджмънт“ със собствениците на сградите на държавните институции и заведения. Услугата ще е от полза и за двете страни, тъй като ще се реализират приходи за компанията и съществени икономии за отопление на потребителите.

Подобряването на атрактивността чрез рекламна кампания на услугата ще са неразделна част от този процес. Запознаване на съществуващите абонати с ползите от умното управление на енергийните източници и активна информационна компания, насочена към потенциални клиенти, е наложителна, за да могат всички граждани се запознаят с позитивите.