Днес София няма план как да се развива дигитално и това се вижда в почти всяка електронна услуга, предоставена от общината. Всичко се прави на парче, без дългосрочна и унифицирана визия – различните електронни услуги, които Столична община предоставя, са разхвърляни в различни сайтове с различна визия, различен начин на ползване, в които потребителите трябва да си направят различни регистрации. На районно ниво може да се види същия проблем – докато сайтът на район „Триадица“ предоставя голям набор от електронни услуги, то район „Кремиковци“ дори няма сайт.

Сегашният „портал“ на Столичната община е объркващ и с неадекватен (информационен) дизайн

Централизиране на услугите на общината ще улесни поддържането на сигурността на електронните услуги и на данните на гражданите, ще премахне отговорността и разходите на районните общини по поддръжката на различни системи с едни и същи функции и ще улесни Столична община в популяризирането на електронните си услуги.

Ще работим в посока централизиране на дигиталните услуги на общината в един общ портал.

В него гражданите ще могат да се възползват от всички услуги на Столична община без значение от района, в който живеят, или от вида на услугата. За да може този портал да заработи възможно най-рано, първоначално ще изпълнява ролята на директория за общинските услуги и единствено ще препраща към тях. След това услугите една по една ще бъдат изцяло интегрирани в портала.

Единният портал ще използва изградената от Министерството на електронното управление „Система за електронна автентикация“ за единна идентификация на потребителите. С цел оптимизиране на разходите ще използваме и други разработени инструменти от МЕУ.

Столична община изтъква, че през последните няколко години бройката на онлайн услугите, които тя предлага, надхвърля сто. Ние обаче вярваме, че успехът на дигитализацията трябва да се измерва не по бройката, а по популярността на услугите. Затова при създаването на портала ще целим достъпен облик и интуитивно потребителско преживяване. Обучението на администрацията ще е задължителен елемент в процеса на дигитализация, за да може персоналът да използва системата възможно най-оптимизирано и да помага на гражданите най-ефективно.

Не на последно място, от съществено значение ще е провеждането на комуникационна кампания за гражданите, за да са добре запознати със системата. Съществуват различни канали за тази цел, като например рекламни банери в градския транспорт и общинските сгради или чрез социалните мрежи, които ще използваме, за да запознаем софиянци с процесите. 

Информационните кампании ще включват инструменти като видеа, които да показват как се борави с различните услуги. Така значително ще улесним както гражданите, за които всичко ще е много по-ясно и лесно достъпно, така и общинската администрация, която ще се освободи от излишни дейности и разходи, съществуващи при сегашната ситуация.