Хилядолетната история на София е неразривно свързана с минералните води като водещ градообразуващ фактор. Още Антична Сердика е възникнала и се е оформила като селище в местността на днешна София заради хидротермалните си извори, като писмени данни за минералните води датират от преди 2400 години. Ценният природен ресурс е в основата на многовековните традиции на термализма в София. На територията на Столична община има 31 находища с 8 от общо 9-те познати типа минерална вода в света, което прави София един от най-богатите на минерални води градове в целия свят.

Градове като Будапеща ефективно използват минералните си ресурси да привличат туристи

В общия устройствен план на Столична община е разработена стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на общината, чиито цели обаче са или неизпълнени или реализацията им е сведена до минимум. Днес едва около 20% от общия ресурс се използва за свободно водоналиване или балнеолечение, а 21 находища на територията на София не се използват и минералната вода изтича в канала. 

За да бъдат възстановени баните и термалните практики, е необходимо да се извършат редица най-разнообразни по своята същност дейности, като се започне от уреждане на концесионните договори и собствеността и се стигне до финансиране и цялостни  концепции за развитие за всяка отделна баня. За всичко това е нужно изграждане на управленски капацитет. Затова 

ще сформираме специализиран орган в рамките на общината, състоящ се от мултидисциплинарен екип, който активно да развива потенциала на минералните води на София. 

Настоящият управленски капацитет към НАГ-СО е крайно недостатъчен за устойчиво управление и опазване на хидротермалните ресурси в София. 

След много пропуснати възможности, София е крайно време да започне възраждането, обогатяването и развитието на хидротермалната култура и традиция. За тази цел са нужни финансов ресурс и цялостна визия как да се оползотворяват минералните води като природен ресурс. Търсенето на възможности за финансиране трябва да се осъществява на всички нива, чрез всички възможни форми – публично, частно или публично-частно финансиране. 

Макар културно-историческото значение на минералните бани в София да е преди всичко локално, ще проучим възможности за финансиране на европейско и международно ниво по програми и процедури, 

които да позволят възстановяване и съхраняване на минералните бани на София при запазване на оригиналната им функция и архитектура. Позицията на  Спаси София обаче остава, че водещият механизъм за осигуряване на финансиране трябва да бъде търсен на общинско ниво, като Столичната община най-накрая е нужно да поеме отговорност, включително и финансова, за съдбата на термалното наследство и бъдеще на града ни.