Забраната за строителство в реституираните зелени площи със срок от 15 години изтече преди година и половина, след като Конституционният съд я отмени. Въпреки че Столичната община имаше 15 години да придвижи отчуждителните процедури, гарантиращи опазването на парковете ѝ, напредък по тази задача няма.

Дори основните паркове на София не са защитени от разпокъсване – близо 30% от площта на Южния парк е частна собственост, а отчуждението на терени за нереализираните: разширението на Северен парк, Източен парк и Въртопо, не е и започвало. Естественото желание на собствениците на частни терени да ги ползват не може да става за сметка на зелените площи.

Ще изготвим ясен график за отчуждаване или замяна на терените, попадащи в територии отредени за паркове.

Софиянци трябва да сме наясно, че дългогодишното бездействие е достигнало критична точка и ще се наложи приоритизиране на реда на отчуждаване на имотите, както и ще се наложи да се потърсят финансови инструменти за покриване на разходите по придобиването им. С приоритет ще бъдат тези в Южния парк и контактните между ж.к. Младост и обхвата на Източния парк. Защитата на тези територии от преотреждане за друго, освен за паркове, е ключова стъпка за съхраняването на зелената система на София. Всички паркове в южната част на града са неразделна част от зелените клинове, осигуряващи непрекъсната връзка на Витоша с града, а Северният парк е предвиден като основна зона за отдих за ж.к. Връбница и Обеля и цялата северозападна част на града.

С приемането на градоустройството на новия комплекс в ж.к. Младост Iа и разрастващата се бизнес зона по бул. Копенхаген се очаква сериозен ръст на населението и приходящите, които ще имат нужда от адекватни зелени площи. Затова по отношение на изграждането на нови паркови територии, приоритет ще има залесяването на Източен парк и парк Въртопо в съответствие с цялостните планове за тях.

Имаме план и за по-крайните квартали, които също имат нужда от сериозно възстановяване и създаване на зелени пространства.

Срещуположно на ж.к. Обеля II се намира голям общински терен, в който ще започнем залесителни процедури, съобразени с проекта за алейната мрежа на завършен Северен парк.

Така не само ще осигурим публичен парк непосредствено до комплекса, но и ще гарантираме, че когато Столична община има готовността да реализира разширението на Северния парк, входът му откъм ж.к. Обеля ще има развити зелени площи с големи и здрави дървета.