Без съмнение спирките на градския транспорт в София са едно от най-слабите места на транспортната инфраструктура, а състоянието им е повече от незадоволително. Често неудобни за чакване, без защита от атмосферните условия, недостъпни за хора с увреждания, а в много случаи и опасни.

Твърдо сме решени да променим това, като ги приведем в европейски вид и според съвременните стандарти за градска среда. 

Затова подготвяме следните стъпки за пълното им преобразяване: 

  • Пълно обновяване на спирките и въвеждане на ясни критерии как трябва да изглеждат, според локацията и натоварването им. Ще изградим модерни и функционални конструкции с нови по-големи навеси, ефективно предпазващи пътниците при дъжд, сняг или слънце, по-широки перони, повече и по-удобни места за сядане. Тук включваме десетки спирки по най-натоварените булеварди, при метростанциите и в кварталите.
  • Истински достъпни спирки, адаптирани за трудноподвижни или възрастни хора. Планираме изграждането на високи перони до нивото на превозните средства, с цел удобно и лесно качване и слизане. Ще поставим специални рампи към тротоарите и пешеходните зони, за да улесним родители с детски колички и хората в инвалидни колички.
  • Безопасни и защитени спирки. Факт е, че голяма част от спирките в София не отговарят дори минимално на съвременните стандарти за безопасност. Затова планираме въвеждането на специални обезопасителни елементи, с които да елиминираме риска за пътниците в рискови ситуации. 
  • Ще поставим защитни бордюри от т.н. каселски тип, специално проектирани да спират и връщат обратно на пътното платно загубилите контрол автомобили, защитавайки по този начин хората по спирките. Едновременно с това те гарантират и пълна достъпност до нископодовите превозни средства, като с тях се премахва разстоянието между спирката и автобуса. 
  • Нов облик на спирките по трамвайните трасета. Ще работим за премахване на трамвайните спирки, ситуирани директно върху уличното платно, при които качващи и слизащи пътници се разминават на сантиметри от автомобилите. Този тип спирки са опасни и носят висок риск от инциденти между пешеходци и автомобили. Планираме изграждане на островни перони за трамвайните спирки, със защитни прегради и регулиран достъп чрез повдигнати пешеходни пътеки или регулирани със светофар пресичания. Там където такъв тип спирки не могат да бъдат изградени, най-вече в центъра, ще предложим спирки от т.н. виенски тип с повдигане на уличното платно, което едновременно ще улесни качването и слизането от превозните средства, а също ще служи като естествен ограничител на скоростта на преминаващите автомобили.