Градският транспорт на София бе застинал в 20-ти век, но благодарение на дългогодишните ни усилия и натиск бе въведена съвременна тарифна политика. 

Отчитаме като голямо постижение това, че успяхме да убедим управляващите тарифирането на пътуванията с градски транспорт да бъде за време, макар и нашето предложение да беше по-щадящо пътниците с карти за 40 и 90 минути, вместо приетото за 30 и 60. Най-сетне, след приемането на множество от предложенията на Спаси София, столичният градски транспорт има удобна билетна система, стимулираща прекачванията, без пътниците да плащат за нов билет при всяко отделно пътуване.

Годишните карти и картите с преференции

Друг успех на Спаси София беше въвеждането на преференциалната карта за младежи до 26 години на стойност от 250 лв. годишно, както и годишна такава за ученици и студенти за 200 лв. Вярваме, че младите трябва да бъдат стимулирани да използват градския транспорт и така да създават навици в тази посока.

В София след 20 ч. придвижването с градски транспорт традиционно е силно ограничено. Очевидно досегашната администрация смята, че животът в големия град спира след залез слънце. Всичко това обяснява защо всеки ден се регистрират по 600 нови коли, а в класацията на Mercer за качество на живот, София е последна от всички столици в ЕС. Вземайки примера на много от европейските столици, които стимулират нощната икономика, се преборихме да се въведе нова превозна карта за 24 часа на цена от 6 лв. и такава за 72 часа на стойност 15 лв, като тези продукти предстоят да бъдат развивани и популяризирани, защото са изгодни възможности за туристи и хора, които пътуват по-рядко.

Благодарение на усилията ни, стандартната годишна карта на стойност 365 лв. вече може да се плаща разсрочено, а цената остава същата.

 Вярваме, че всички тези мерки ще доведат до следните резултати:

  • Драстично подобряване на услугата – тя става по-достъпна и лесна за използване;
  • Улеснение на прекачванията – билетите за време заменят дупченето на отделен билет при всяка смяна на превозно средство;
  • Увеличаване на конкурентността на градския транспорт – той става по-атрактивен и достъпен; 
  • Гъвкав модел – различни типове билети и карти, подходящи за различните пътувания в София;
  • Справедлив модел – запазване на конкурентните цени на годишните карти и улеснения за всички млади под 26 години;
  • Привличане на нови пътници – с цел увеличаване на приходите и намаляване на загубите, които всички плащаме с данъците си;
  • По-малко трафик и замърсяване – привличането на нови пътници ще доведе до намаляване на колите в града.

По примера на много други големи градове ще създадем градска е-карта, обединяваща всички градски услуги. Освен обществения транспорт, с нея ще могат да се наемат велосипеди и да се плаща паркирането. Интегрирането на различните видове градска мобилност в една карта ще стимулира хората да комбинират пътуванията си по най-удобния за тях начин.

Време е животът в града да бъде максимално улеснен и в крачка с възможностите на модерния свят, а общината да работи за хората. По примера на Любляна, на по-късен етап към е-картата ще интегрираме и всички останали общински услуги като библиотеки, музеи и спортни комплекси, с което те ще бъдат по-достъпни за всички. Една карта – неограничени възможности!