Предлагаме нова справедлива и модерна билетна система за София

Проект - 30/11/2021

Предлагаме нова справедлива и модерна билетна система за София

Градският транспорт на София е застинал в 20-ти век. Въпреки многогодишните обещания и огромната инвестиция от 100 млн. лв. в нова билетна система, София остава една от малкото европейски столици с остаряла и неконкурентна билетна политика. Вместо удобни и гъвкави билети, улесняващи гражданите и стимулиращи прекачванията, пътниците са принудени да плащат по 1,60 лв. при всяка смяна на превозно средство

За разлика от София, транспортният сектор в Европа е в процес на сериозно развитие благодарение на използването на нови технологии, които гарантират улеснен достъп до мобилност, по-високо качество на предлаганите услуги и справедливи цени за пътуване. Именно поради множеството функционалности и възможности за осигуряване на т.нар. „интелигентна мобилност“ е очевидна необходимостта от преоценка на билетната политика на София и въвеждането на нови билетни продукти за пътуване в града.

Градският транспорт в София – Остарял и непривлекателен 

 class=

От години градският транспорт на София е неатрактивен и продължава да губи пътници, защото е бавен, нередовен и ценово неконкурентен. Още по-притеснително за устойчивото развитие на градската мобилност е, че публичният транспорт така и не става по-предпочитан от личния автомобил. Въпреки че това води до мръсен въздух, задръствания и липса на достатъчно паркоместа, управляващите не предприемат мерки за решаването на тези проблеми. Единствената промяна в последните години е свързана с шоковото увеличение на цената на билетите, без да се подобрят характеристиките на билетната политика. Перфораторите и хартиените билети за еднократно пътуване, които отдавна са премахнати от другите европейски столици, остават основните превозни документи. 

Сегашният тарифен модел не само, че не стимулира пътуването с градски транспорт, но и пътуването с прекачване се заплаща двойно. По този начин вместо пътниците да могат да се прекачват лесно и удобно, ЦГМ ги санкционира. Така ежедневните пътувания с градски транспорт в голям град като София са абсолютно неконкурентни, тъй като стойността за една посока с прекачване е най-малко 3,20 лв. или 6,40 лв. на ден. Сега огромна част от столичани имат необходимост да сменят повече от едно превозно средство (например комбинация между наземен транспорт и метро), а сегашната билетна политика е ценово неизгодна.

Тази констатация е на фона на огромната инвестиция от 100 млн. лв., която ЦГМ вече направи за изграждане на нова билетна система, от която няма никакви ползи за софиянци. Все още няма билети за време, в рамките на които прекачванията да са безплатни, а основните видове карти остават нелогични и непредпочитани за различните групи пътуващи. Огромният финансов ресурс, инвестиран в билетната система трябваше да доведе до конкретни подобрения за потребителите, привличане на нови пътници и намаляване на загубите на градския транспорт, които всички ние финансираме чрез данъците си. Това досега не се случи. Резултатите от лошата транспортна политика са повече от категорични – за периода от 2011 г. до 2020 г., броят на регистрираните автомобили в София е нараснал почти двойно, достигайки над 833 000 автомобила,а броят на пътниците намалява. 

 class=

Сравнение с най-добрите европейски столици

За да предложим обосновано, експертно и подходящо за нуждите на София решение, проучихме подробно билетните модели на най-добрите и успешни европейски градове, които заемат челните позиции за качеството на градския транспорт и мобилността, като в допълнение на това са лидери и по показателите за чистота на въздуха. Тези водещи места не са резервирани само за градовете от Западна Европа като Виена, Берлин, Стокхолм и Цюрих, а включват и по-близки до нас градове от Източна Европа като Прага, Будапеща и Варшава. Сравнението е най-показателно, не само заради географската им близост до столицата ни, но и поради сходните характеристики като население, транспортна схема и икономическо развитие. 

 class=

Най-важните изводи от направеното сравнение могат да се структурират по няколко ключови общи характеристики:

  • Основен компонент е наличието на билети за време, в рамките на което прекачванията са неограничени в цялата система на градския транспорт. По този начин европейските столици стимулират използването на градския транспорт за цялостно придвижване в градската мрежа, без да се акцентира върху пътуване с едно превозно средство. 
  • Значителни ценови и административни улеснения за младите (както и по-възрастните), тъй като градският транспорт представлява преди всичко социална услуга, която се предоставя от градската администрация в името на решаване на редица други общински проблеми като замърсяване на въздуха, задръствания и чистата и бърза градска мобилност. 
  • Поощряване на ползването на дългосрочни (годишни) карти за цялата мрежа като най-логичният и разпространен превозен документ за жителите на градовете. Съществуват множество стимули за закупуване и използване на годишни карти, както и ясна, последователна и целенасочена политика за популяризирането им. Първенец в това е Виена с близо трикратното увеличение за последните десет години на броя закупени годишни абонаментни карти, достигайки близо 850 хил. за 2019 г. Това практически означава, че 50% от жителите на града разчитат именно на годишната карта, докато в София този процент е около 2. 

Нашето предложение – справедлива и гъвкава билетна система за София

Предлагаме пакет от решения, който ще позволи всички софиянци да се възползват от потенциала на новата електронна система, в която инвестирахме 100 млн. лв. Предвидили сме решения и подобрения за всички категории пътници – както за онези, които пътуват всеки ден, така и за тези, които пътуват по-рядко. По този начин целим да дадем старт на серия подобрения, които да направят градския транспорт на София удобен, привлекателен и конкурентен, какъвто е той в Прага или Виена: 

1. Билети за време с неограничени прекачвания:

Предлагаме два типа билети за време, които да осигурят неограничен брой прекачвания в цялата мрежа на градския транспорт за определен период от време. Предвиждаме билет за период от 40 минути за по-късите пътувания, които, според данни на ЦГМ представляват около 85% от всички пътувания с градски транспорт в столицата. Вторият тип билет дава възможност за пътуване в рамките на 90 минути, предназначен за по-дългите пътувания и с който може да се достигне всяка точка в Столичната община. 

 class=

Предвиждаме запазване на цената на билета за 40 минути от 1,60 лв., което за огромната част от пътуващите ще бъде значително поевтиняване и подобряване на транспортната услуга. При смяна на различните превозни средства или прекачвания между наземния транспорт и метрото, вече няма да се изисква допълнителен билет, а с това разходите за пътуване в едната посока ще се намалят от 3.20 лв. на 1,60 лв.  

За 90 минутния билет предлагаме конкурентна цена от 2,00 лв., в рамките на която смяната на различните превозни средства също е без никакви ограничения. Този билет е предвиден за по-дългите пътувания, които прекосяват целия град, за пътуване в двете посоки или за безпроблемно достигане на най-отдалечените населени места в рамките на Столичната община.

Билетите за време ще гарантират значително отваряне на системата на градския транспорт и стимул за всички, които ползват повече от едно превозно средство за своите придвижвания. Също така ще предостави и справедливо заплащане на транспортната услуга за тези, които пътуват повече и на по-дълги разстояния, спрямо онези, които в по-малка степен използват транспортната услуга. Пътникът получава свобода да избере подходящият за него билет по справедлив начин, без да е наказан да плаща двойно при смяна на превозно средство, независимо дали е пътувал две или двадесет спирки.

2. Единна карта за всички млади до 26 години

С цел улесняване на всички млади до 26 години, предвиждаме серия подобрения за тях. Вместо сегашните дълги опашки, сложни процедури и доказване на статут чрез студентска книжка или заверен семестър, предлагаме единствено условие за закупуването на младежка преференциална карта да бъде възрастта, като се премахнат всички останали административни тежести. 

 class=

С отпадането на необходимостта да се предоставят ученически или студентски книжки, но и възможността еднократно да се закупи годишна карта за млади, искаме да ги улесним и привлечем редовно и масово да ползват градския транспорт. С атрактивната цена на годишната карта от 200 лв. за всички под 26 години се постига и поевтиняване за студентите, което е идеална възможност за привличане на над 60 000 студенти, които в момента не пътуват с градския транспорт, или го правят без да  заплащат. Конкурентната цена е предложена за допълнително социално улеснение за всички млади, точно в годините на тяхното образование и начало на кариерата им.

 class=

3. Годишни карти и улеснения за всички пътници

Годишните абонаменти карти представляват най-изгодният превозен документ във всички разгледани европейски столици. Те са най-добрият начин за стимулиране на използването на градския транспорт и осигуряването на постоянен и предсказуем приход за неговото финансиране. Именно затова предлагаме запазване на цената на годишната карта от 365 лв. или по един лев на ден, като предвиждаме и допълнителни стимули като безплатно ползване на нощния транспорт за притежателите ѝ. Намаляване на цените на годишните карти за млади и опростените процедури за издаване допълнително ще улеснят достъпа до този тип превозни документи и имат потенциал да привлекат допълнителен брой пътуващи. 

Какво ще получат софиянци?

 class=
  • Драстично подобряване на услугата – тя става по-достъпна и лесна за използване;
  • Улеснение на прекачванията – билетите за време сменят дупченето на отделен билет при всяка смяна на превозно средство;
  • Увеличаване на конкурентността на градския транспорт – той става по-атрактивен и достъпен; 
  • Гъвкав модел – различни типове билети и карти, подходящи за различните пътувания в София;
  • Справедлив модел – запазване на конкурентните цени на годишните карти и улеснения за всички млади под 26 години;
  • Привличане на нови пътници – с цел увеличаване на приходите и намаляване на загубите, които всички плащаме с данъците си;
  • По-малко трафик и замърсяване – привличането на нови пътници ще доведе до намаляване на колите в града.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.