Жителите на новите квартали като Манастирски ливади, Витоша и Кръстова вада, както и крайградските райони като Лозен, Бистрица, Нови Искър, Ботунец и Панчарево, вероятно са най-пренебрегнати от администрацията на Столична община до момента. Въпреки че плащат данъци наравно с всички останали, а многобройните разрешителни за строеж са източник на сериозни приходи, Столична община не инвестира достатъчно в тези райони. Основни проблеми като липса на училища, осветление, улици, канализация и градски транспорт все още чакат своето решение.

Много деца, които учат в централната градска част, са принудени да  пътуват с часове, при нередовен и зле поддържан градски транспорт. Повече от 200 000 софиянци живеят в новите квартали и крайградски територии и затова е необходимо да им се обърне подобаващо внимание, както и да им е осигурен достъп до същите условия, като на съгражданите им в компактния град. Възползвайки се от добрия кредитен рейтинг на града, ще търсим нисколихвено финансиране за приоритетно изграждане на канализация за всяко едно населено място.

Това ще ни позволи и да довършим инфраструктурата, чието строителство е възпрепятствано от липсата на подземни комуникации.

Ще изработим и план за строителство на нереализираните улици, тротоари, осветление, паркинги, паркове, спортни съоръжения и детски площадки. Ще работим за подобряване на състоянието и пътната безопасност на уличната мрежа в крайградските територии, за да получат те удобства, съпоставими с онези в компактния град. Извеждайки подобряването на градския транспорт като основен наш приоритет, обещаваме да преразгледаме и преосмислим транспортната схема, обслужваща крайградските райони.

Част от Плана ни за София е създаването на градска железница, обслужваща населените места в агломерацията на София, достигайки до Перник, Своге, Сливница и Елин Пелин. В източната част на София ще създадем условия за провеждане на фермерски пазари при добри условия и места за паркиране. Ще създадем нови места за отдих и добра среда за живот. Сега тези райони приличат на сметища – всички полета, дерета и крайпътни отбивки са затрупани с тонове незаконно изхвърлени битови и строителни отпадъци. Липсата на воля от страна на Столична община и районните кметове за справяне с тези наболели проблеми е крайно време да се промени.

Поставяме си задача да осигурим повече бързи автобусни линии от периферните населени места до новите интермодални терминали и станциите на метрото в компактния град.

Така целим предоставянето на конкурентна алтернатива на автомобилите на живеещите извън София, намаляване на приходящия трафик и причинените от него задръствания и замърсяване.

Хората на крайградските райони заслужават едно по-добро място за живот и по-достъпна среда!