Екипът ни е фокусиран върху усилия за бързо разрастване на велосипедната мрежа чрез  използване методите на урбанизма и доказани практики за насърчаване на активна мобилност, за да наваксаме натрупаното изоставане от вече планираната мрежа. Прилагането на велосипедни алеи не е единственият начин – инструменти като  тактически урбанизъм, успокоени зони с ниска скорост на движение, споделени улици и други позволяват провеждане на велосипедното движение в комбинация с другите видове транспорт по безопасен, привлекателен, но и ефективен начин за използване на ограничените възможности на уличните пространства.

Приоритетно ще свържем съществуващите велоалеи и ще добавим нови възможности, защото разбираме, че да насърчим децата, младежите и активните хора да стигат с колело до работа, образование, спорт и култура означава, че всички те трябва да се чувстват в безопасност на пътя. За целта ще привлечем партньорство за обмяна на опит с велосипедните екипи и специалисти на европейски столици с успешни добри практики. Вземането на решения ще подпомогнем със събиране на данни за велосипедното движение.

Ще осигурим велосипедни връзки между градския център и отдалечени квартали като Дружба, Младост и Люлин, Дианабад и Студентски град, северните квартали.

Ще оценим безопасността на наличните отсечки велосипедна инфраструктура като велолентите по бул. Тодор Александров, бул. Никола Мушанов, бул. Монтевидео и ул. Акад. Ст. Младенов, бул. П. Дертлиев и други. Достигането с колело до обекти в центъра на града ще стане по-лесно и безопасно чрез въвеждане на адекватна зона 30 – с ограничение на движението на автомобили до 30 км/ч, съпътствано с всички необходими мерки за гарантирано успокоено движение, достъпност за пешеходците, видимост по кръстовищата на малките улици, ясни обозначения на велосипедните трасета. Ще работим за осъществяването на забавени проекти, които не само са отдавна заложени в стратегическите планове на общината, но са и подкрепени от граждани и организации – свързване на столичните паркове, Зеления ринг, велосипедни връзки с планините и крайградски територии за отдих.

София може да научи много от Нидерландския опит в създаването на безопасна и качествена велосипедна инфраструктура

Ще приложим подхода „място за всички“, който демонстрирахме с идейния проект за бул. Патриарх Евтимий – не просто с велоалея за връзка между съществуващи велоалеи в центъра, но и преразпределяне на пространството с нова бус лента, удобни спирки, запазване на автомобилни паркоместа. Въз основа на наши идейни проучвания и проектната готовност със забавени общински проекти, смятаме, че още до 2025 г. велосипедната мрежа в София може да нарасне с нови 60 км. А до 2027 г. трябва да бъдат изградени поне още 60 км, за да се постигне необходимият ефект в подкрепа на качеството на въздуха, активен и здравословен начин на живот, намаляване използването на горива и намаляване на трафика.

Няма да пропуснем и съпътстващите насърчителни мерки за активно придвижване – обучения, събития и кампании. Необходима е работа с децата и родителите, с младежите, с работодателите, както и вътре в администрацията на общината за промяна в навиците за достигане до училище и работа. За всички тези мерки досега са просрочени официално заложените срокове, затова ще работим усилено за наваксване с качество, удобство и безопасност за изграждане на веломрежата, интегриране с други видове транспорт, осигуряване на надеждно паркиране на велосипеди, развитие на услуги за велосипедисти  и то ръка за ръка с потребителите – граждани, велосипедни клубове и организации.