Осъзнаваме, че придвижването в София е сериозен проблем за много наши съграждани, независимо дали разчитаме на личните си автомобили, градския транспорт или велосипеди. Неговото подобрение не може да стане без всеобхватна реформа на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) – дружеството, натоварено със задачата да организира и развива мобилността в София. Жителите на столицата неведнъж са били жертви на катастрофалното управление на градския транспорт от ЦГМ, защото вместо да решава проблемите, той се е превърнал в институция, работеща срещу интересите на софиянци.

Въпреки огромните собствени приходи и субсидиите от страна на Столичната община и държавата, ЦГМ не може да се справи с поставените му задачи. Структурата му е неефективна, а идентични административни отдели се повтарят във всички транспортни оператори: Столичен автотранспорт, Столичен електротранспорт и Метрополитен. Четирите дружества имат собствени директори и съвети на директорите, секретари и служебни коли, маркетингови и развойни отдели, администрация, отговаряща за търговете, финансите, юридическите и трудовите въпроси и т.н. Благодарение на тази тромава администрация една проста промяна в разписанието на автобусна линия не може да се се въведе, без да се съгласува с три от общинските структури, които не комуникират помежду си.

Друг пример за неефективно управление е дублиращото диспечиране. ЦГМ от едната страна и депата и гаражите, от друга, регулират поотделно превозните средства в града, вместо да има единен контролен център за целия градски транспорт. Всяка единица работи сама за себе си. Депата и гаражите работят без никаква взаимна координация и сътрудничество с цел по-ефективни операции и намаляване на разходите, а конкретен протокол или механизъм на работа при аварии просто не съществува.

Затова предлагаме сериозна реорганизация на ЦГМ и транспортните оператори

с цел да се намалят разходите, оптимизират процесите и новата структура да бъде по-лесна за управление и актуализацията на маршрутите на градския транспорт да става по-бързо. Реформата на градския транспорт не може да започне без пълен независим одит на общинското предприятие, станало синоним на безконтролност, корупция и некомпетентност. Ще преразгледаме и дългосрочните договори на дружеството с доставчиците и операторите, както и ще прекратим всички договори, ощетяващи общинския бюджет.

Реорганизацията на структурата на ЦГМ и транспортните оператори включва обединението на четирите дружества в единен транспортен оператор на София, с единно административно и организационно управление. Така ще намалим бюрокрацията, ще оптимизираме разходите и вътрешната комуникация и ще повишим ефективността. Един, вместо четири различни отдела за маркетинг, например, ще отговаря за привличането на нови пътници и подобряването на услугата.

Кандидатите за ръководни позиции в новото дружеството ще бъдат назначавани след конкурс с ясни критерии, доказващи компетентността им в сферата на управлението и развитието на транспорта. Транспортното планиране ще се извършва в обединено звено, привлякло доказали се експерти в различните области на организирането на транспорта като интегрирана система. По този начин ще се търси балансирано развитие на цялата мрежа на градския транспорт, паркирането и велосипедното движение, за да се предлагат различни удобни варианти за пътуване. За разлика от сега, мненията и предложенията на гражданите ще бъдат сериозно разглеждани при вземане на решенията за реорганизация на транспорта, като всички те ще бъдат предмет на дебат, в който столичани ще могат да участват както онлайн, така и на място.

Знаем как да реорганизираме дружеството, така че то да отговаря на транспортните нужди на всички, независимо от избраната форма на придвижване. В процеса ще привлечем и представители на транспортните оператори на други европейски столици и ще стъпим върху техния опит. Реализирайки ясен и последователен план, ще трансформираме дружеството в прозрачно работещ и чуващ мнението на гражданите и експертите орган, посветен на решаването на проблемите с градския транспорт и паркирането в столицата.